Kļūsti par mūsu klientu
Pašapkalpošanās portāls E-pārvaldnieks
Informācijas tālrunis: 8900

Piesakām vēl 13 projektus dzīvojamo māju atjaunošanas projektā, kopumā pieteikti 114 projekti

2020-12-17

Māju atjaunošanai, papildu dažādās realizācijas stadijās esošajiem 101 projektiem, pieteikti vēl 13 SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” (RNP) apsaimniekošanā esošo daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes paaugstināšanas  projekti attīstības finanšu institūcijas “Altum” (ALTUM) programmā, kas norisinās no 2016. gada līdz 2023. gadam.

Šā gada 11. janvārī ALTUM paziņoja, ka noslēdz jaunu projektu pieteikumu pieņemšanu programmā, taču RNP turpināja strādāt ar tām dzīvojamās mājas biedrībām un dzīvokļu īpašnieku kopībām, kas bija pieņēmušas lēmumu PAR dalību dzīvojamās mājas energoefektivitātes paaugstināšanas programmā. RNP valdes priekšsēdētājs Ronalds Neimanis uzsver: “Apzinoties to darbu apjomu, kas jāveic ēkas atjaunošanas procesā, neizslēdzot iespēju, ka atsevišķi projekti var tikt atsaukti no dalības ALTUM programmā, mēs turpinājām mērķtiecīgi strādāt, lai nekavējoties varētu iesniegt visu nepieciešamo dokumentāciju ALTUM par tām mājām, kas palika “aiz strīpas” šā gada sākumā. Esam gandarīti, ka šobrīd esam iesnieguši vēl 13 projektu pieteikumus energoefektivitātes paaugstināšanas programmai, tādējādi kopā no RNP puses ALTUM programmai ir pieteikti 114 daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes paaugstināšana projekti, kuru realizācija plānota trīs gadu periodā.

Pašreiz esošo energoefektivitātes paaugstināšanas projektu realizācija ALTUM programmā notiek dažādās stadijās. Daļai dzīvojamo māju tiek izstrādāts un saskaņots tehniskais projekts, daļai – pavisam drīz tiks uzsākti mājas atjaunošanas remontdarbi. Piecas RNP apsaimniekošanā esošās mājas ir jau atjaunotas ALTUM programmas ietvaros. Ir paredzēts, ka 2021. gadā tiks pabeigti 34 dzīvojamo māju atjaunošanas projekti.

ES fondu līdzfinansējums ir nozīmīgs atbalsts daudzdzīvokļu namu sakārtošanā, jo, vērtējot mājsaimniecību spēju veikt ilgtermiņa ieguldījumus mājokļa atjaunošanā, redzam, ka uzkrājumu veidošana notiek visai lēni, bet nepieciešamie ieguldījumi ir ievērojami. Dzīvojamās mājas atjaunošana ir ne tikai veids, kā dzīvot sakoptā vidē, bet arī dzīvot energoefektīvi un samazināt ikmēneša rēķinu par izmantotajiem komunālajiem pakalpojumiem. Kopš parādījās pirmās mājas atjaunošanas līdzfinansējuma programmas, RNP aktīvi organizējuši dažādus pasākumus, lai izskaidrotu un mudinātu dzīvojamo māju dzīvokļu īpašniekus balsotu PAR dalību šajās programmās. Laika gaitā tika rīkotas tikšanās ar dzīvokļu īpašniekiem, kuriem pieder dzīvokļu īpašumi mājās, kurās vitāli nepieciešami atjaunošanas remontdarbi un speciālistiem RNP teritoriālajos iecirkņos un klientu apkalpošanas centros, organizētas atvērto durvju dienas atjaunotajās dzīvojamās mājās, kā arī rīkota pieredzes apmaiņas konference par ēku atjaunošanu.

RNP īsteno projektus arī Rīgas pilsētas pašvaldības līdzfinansējuma programmās, izmantojot pašvaldības finanšu instrumentus,  kas vērsti uz būvmantojuma saglabāšanu, energoefektivitātes paaugstināšanu, bīstamības novēršanu, atjaunojot konstruktīvos elementus un nodrošinot ēku būvnoturību. RNP pārstāvot savu klientu intereses, aktīvi iesaistīsies līdzfinansējuma piesaistīšanā augstāk minēto atjaunošanas darbu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās.