Informācijas tālrunis: 8900

Pieslēgta apkure pirmajai mājai šajā apkures sezonā

2016-09-30

Šī gada 29.septembrī pieslēgta apkure pirmajai daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai Dzirnavu ielā, Rīgā. Dzīvokļu īpašnieku kopība pieņēma lēmumu par ātrāku apkures pieslēgšanu, kā arī lēmumā norādīja apkures pieslēgšanas vēlamo datumu.

Atgādinām, ka dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku kopība (vai kopīpašnieku pilnvarotais pārstāvis) var pieņemt lēmumu par apkures pieslēgšanu kopīpašnieku noteiktā datumā, pieņemot atbilstošu kopības lēmumu, turklāt pārliecinoties par to, ka mājas dzīvokļu īpašnieki ir norēķinājušies par dzīvojamā mājā saņemtajiem siltumenerģijas pakalpojumiem aizvadītajā apkures sezonā. Kopības lēmumu iespējams iesniegt jebkurā RNP klientu apkalpošanas centrā, kā arī iesūtīt pa pastu.

Plašāka informācija par apkures pieslēgšanu mājas kopības izvēlētā datumā pieejama, zvanot pa tālruni 8900, elektroniski – rakstot e-pastu uz rnparvaldnieks@rnparvaldnieks.lv, kā arī klātienē – 11 klientu apkalpošanas centros visā Rīgas pilsētā.

Klientu ērtībām pieejama informācija par kopības lēmumu pieņemšanas, kā arī aptaujas veikšanas kārtību mājas lapas sadaļā “Klientiem – Kopības lēmumu pieņemšana”, turklāt pieejami arī dokumentu paraugi.