Kļūsti par mūsu klientu
Pašapkalpošanās portāls E-pārvaldnieks
Informācijas tālrunis: 8900

Pilnā apjomā darbu sāk vortāls www.e-parvaldnieks.lv

2012-04-19

No 18. aprīļa SIA „Rīgas namu pārvaldnieks” klientiem, izmantojot vortālu www.e-parvaldnieks.lv, pieejami elektroniskie pakalpojumi. Uzņēmums nodrošina elektronisko rēķinu saņemšanu, īpašuma apsaimniekošanas tāmes, kā arī iespēju elektroniski iesniegt skaitītāju rādījumus.

Lai saņemtu elektroniskos pakalpojumus, nepieciešams reģistrēties uzņēmuma e-pakalpojumu vortālā www.e-parvaldnieks.lv.

www.raditaji.lv, kuram saskaņā ar SIA „Rīgas namu pārvaldnieks” noslēgto līgumu, bez maksas bija jānodrošina skaitītāju rādījumu iesniegšana un māju apsaimniekošanas tāmes, vienpusēji pieņēmis lēmumu iekasēt no saviem klientiem abonēšanas maksu. Tādejādi tiek pārkāpts savstarpējais sadarbības līgums. Ņemot vērā, ka SIA „Rīgas namu pārvaldnieks” izmantojot uzņēmuma e-pakalpojumu vortālu www.e-parvaldnieks.lv nodrošina elektroniskos pakalpojumus, no maija tiks pārtraukta sadarbība ar www.raditaji.lv. Šī portāla lietotājiem elektroniskos pakalpojumus SIA „Rīgas namu pārvaldnieks” no nākamā mēneša nenodrošinās.

Lai arī turpmāk saņemtu elektroniskos pakalpojumus, aicinām reģistrēties SIA „Rīgas namu pārvaldnieks” vortālā www.e-parvaldnieks.lv.

Ūdens skaitītāju rādījumus izmantojot www.e-parvaldnieks.lv iespējams iesniegt no katra mēneša 25. datuma līdz mēneša beigām.

SIA „Rīgas namu pārvaldnieks” e-pakalpojumu vortāls tiks papildināts ar jauniem pakalpojumiem. Tuvāko mēnešu laikā nodrošināsim iespēju elektroniski iesniegt iesniegumu un saņemt elektroniski uz to atbildi, priekšlikumus par nākamā gada tāmi. Klientiem tiks nodrošināta iespēja elektroniski piekļūt kopsapulču protokoliem un citai ar dzīvojamās mājas pārvaldīšanu saistītai informācijai.