Kļūsti par mūsu klientu
Pašapkalpošanās portāls E-pārvaldnieks
Informācijas tālrunis: 8900

Publiskā apspriešana par ēku adrešu maiņu

2014-07-04

Pamatojoties uz Rīgas pilsētas būvvaldes 26.06.2014. lēmumu Nr. BV-14-530-ls, publiskajai apspriešanai tiek nodota zemes vienību un ēku adrešu maiņa un piešķiršana Bolderājas, Buļļu, Daugavgrīvas, Spilves un Voleru apkaimē, kas nepieciešama, lai nodrošinātu viennozīmīgu adresācijas objektu identificēšanu un tiktu ievēroti Ministru kabineta 03.11.2009. noteikumos Nr. 1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” minētie adresācijas sistēmas pamatprincipi. Ar adresēm, kuras plānots mainīt un piešķirt, iespējams iepazīties lēmuma pielikumos –
1. pielikums
2. pielikums
3. pielikums –, kartogrāfiskajā materiālā un adrešu meklētājā.

Aicinām personas, kuru īpašumus skar adresācijas maiņa, no 2014. gada 30. jūnija līdz 21. jūlijam iepazīties ar publiskajai apspriešanai nodoto informāciju un izteikt viedokli, aizpildot aptaujas anketu un iesniedzot to Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrā Amatu ielā 4, Rīgā, 1. stāvā, tālruņi 67105800 un 67012889, apmeklētāju pieņemšanas laikā (pirmdienās un ceturtdienās no 10.00 līdz 19.00, otrdienās un trešdienās no 9.00 līdz 16.00, piektdienās no 9.00 līdz 14.00) vai nosūtot Rīgas pilsētas būvvaldei pa pastu (Amatu iela 4, Rīga, LV-1050). Aptaujas anketas iespējams aizpildīt arī elektroniski portāla www.riga.lv sadaļā „E-pakalpojumi”. Rakstveidā aizpildāmas aptaujas anketas pieejamas Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrā, Rīgas Pārdaugavas izpilddirekcijā Eduarda Smiļģa ielā 46, Rīgā, Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centrā Kungu ielā 7/9 un Brīvības ielā 49/53, Rīgā, un Rīgas pilsētas būvvaldes mājaslapā.

Saņemt plašāku informāciju un iepazīties ar materiāliem par zemes vienību un ēku adrešu maiņu vai piešķiršanu iespējams Rīgas pilsētas būvvaldes mājaslapā un Klientu apkalpošanas centrā Amatu ielā 4, Rīgā.

Tikšanās ar Rīgas pilsētas būvvaldes darbiniekiem iespējama Rīgas pilsētas būvvaldes Pilsētvides dizaina pārvaldes Adresācijas nodaļā, Amatu ielā 4, Rīgā, 127. kab. apmeklētāju pieņemšanas laikā (pirmdienās un ceturtdienās no 14.00 līdz 18.00), iepriekš pierakstoties pa tālr. 67105586. Publiskās apspriešanas sanāksme, lai tiktos ar Rīgas pilsētas būvvaldes darbiniekiem klātienē, tiek organizēta Rīgas 33. vidusskolā Stūrmaņu ielā 23, Rīgā, š.g. 17. jūlijā plkst. 18:30–20:30.

Publiskās apspriešanas rezultāti tiks apkopoti un publicēti Rīgas pilsētas būvvaldes mājaslapā mēneša laikā pēc publiskās apspriešanas pabeigšanas. Pēc publiskās apspriešanas rezultātu izvērtēšanas Rīgas pilsētas būvvalde pieņems lēmumu par adrešu maiņu un piešķiršanu atbilstoši Ministru kabineta 03.11.2009. noteikumiem Nr. 1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi”.