Informācijas tālrunis: 8900

Rīgas dome parakstīja līgumu par pašvaldības un RTU sadarbību

2013-09-17

Pirmdien, 16. septembrī, Rīgas domes priekšsēdētājs Nils Ušakovs un Rīgas Tehniskās universitātes rektors, akadēmiķis Leonīds Ribickis parakstīja līgumu par sadarbību. “Sadarbība ar Rīgu ir ļoti svarīga, jo mēs gatavojam tehniskus speciālistus, kas ir nepieciešami pilsētas attīstībai,” līguma parakstīšanas brīdī atzina RTU rektors Ribickis.

Viens no sadarbības virzieniem ir jaunu speciālistu- namu pārvaldnieku sagatavošana. “Tādu speciālistu trūkums ir jūtams,” teica Rīgas pašvaldības vadītājs. “Tikai neaizmirsiet iekļaut programmā psiholoģijas pamatus,” pasmaidot piebilda Ušakovs.

Puses vienojās, ka tuvākajā nākotnē būtu jāizveido stipendiju fonds, kas dotu iespēju mērķtiecīgiem studentiem mācīties namu pārvaldnieku programmā bez maksas.

“Uzņēmumā „Rīgas namu pārvaldnieks” jau iziet praksi RTU studenti. Viņiem ir iespēja pārliecināties, ka šī profesija nav no vienkāršajām,” tā SIA „Rīgas namu pārvaldnieks” (RNP) valdes priekšsēdētājs Ervins Straupe. RNP kopā ar RTU plāno izstrādāt bakalaura un maģistra darba tēmas, kuru detalizēta izpēte būtu aktuāla pilsētvides attīstībai.

Kā agrāk norādīja RTU, sadarbības līguma mērķis ir nodrošināt studentiem lielākas iespējas pētnieciskajā darbā, inovatīvas studiju un darba vides pilnveidošanā, zināšanu un tehnoloģiju pārnesē, sekmējot abu iesaistīto pušu attīstību un izaugsmi. Līgums paredz prakses iespēju nodrošināšanu RTU studentiem atbilstoši studiju programmu studiju plāniem.

Abas puses vienojās par sadarbību pētniecisko darbu izstrādē, laboratoriju aprīkojuma izmantošanā, kopīgu Eiropas Savienības (ES) finansētu projektu nepieciešamās dokumentācijas, tajā skaitā pieteikumu, sagatavošanā. Līgums paredz arī sadarbību pētniecības projektos, zinātniskās un tehniskās informācijas apmaiņā, konferenču un semināru rīkošanā, mācību prakšu organizēšanā un īstenošanā.

RTU un pašvaldība apņemas sadarboties universitātes studiju kvalitātes celšanā, kopīgi izstrādājot un pilnveidojot akadēmiskās un profesionālās studiju programmas, studiju darbu un kvalifikācijas darbu izstrādāšanā un pilnveidošanā, kā arī mācību materiālu izstrādē.

Sadarbības līgums ir spēkā no tā abpusējās parakstīšanas brīža līdz 2018. gada 1. jūnijam.

Informāciju sagatavoja Rīgas domes priekšsēdētāja preses sekretāre Olga Proskurova.
Mob.tālr. +37129249726.
E-pasts: olga.proskurova@riga.lv