Kļūsti par mūsu klientu
Pašapkalpošanās portāls E-pārvaldnieks
Informācijas tālrunis: 8900

Rīgas enerģētikas aģentūra atklāj datu bāzi dzīvojamām mājām par energoefektivitāti

2013-07-09

Rīgas p/a „Rīgas enerģētikas aģentūra” 2013.gada 4.jūlijā atklāj savā interneta vietnē jaunu sadaļu „Datu bāze mājām” priekš iedzīvotājiem, māju pārvaldniekiem un citiem interesentiem. Jaunajā sadaļā ir brīvi pieejama datu bāze par Rīgas pilsētas daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām, kas pieslēgtas pilsētas centralizētai siltumapgādei. Datu bāze veidota pēc māju adresēm alfabēta kārtībā, grupējot māju sarakstus pēc alfabēta burtiem. Sākotnēji, atklājot datu bāzi, tajā ir iekļautas daudzdzīvokļu mājas, kuru apsaimniekošanu veic SIA „Rīgas namu pārvaldnieks”. Pakāpeniski, sadarbojoties ar citiem daudzdzīvokļu māju pārvaldniekiem, saraksts tiks papildināts, līdz aptvers visas daudzdzīvokļu mājas pilsētas teritorijā, kas pieslēgtas centralizētai siltumapgādei. Šobrīd dažviet sarakstos ir vēl saglabājusies atzīme „Dati tiek precizēti” – tas nozīmē, ka sarakstos tiek izmantoti tikai korekti dati un darbs pie datu bāzes veidošanas tiek turpināts.

Datu bāzē visi siltumenerģijas patēriņa dati uzrādīti faktiskie par iepriekšējo kalendāro gadu – no janvāra līdz decembrim. No šiem datiem aprēķināts arī gada faktiskais īpatnējais siltumenerģijas patēriņš uz mājas lietderīgās platības (dzīvokļi + izmantojamā nedzīvojamā platība) kvadrātmetru. Salīdzināšanai noteikts tāds pat vidējais rādītājs par iepriekšējo gadu kompleksi renovētajām Rīgas daudzdzīvokļu mājām. Lai novērtētu mājas energoefektivitātes līmeni, savas mājas īpatnējo siltumenerģijas patēriņu noteiktā gadā ir jāsalīdzina ar vidējo kompleksi renovēto māju īpatnējo energopatēriņu tajā pat gadā. Rezultāts parādīs mājas faktisko energoefektivitāti vai mājā nelietderīgi pārtērēto un pārmaksāto siltumenerģijas apjomu procentos, neveicot mājas komplekso renovāciju. Šāda datu analīze tiek ieteikta māju pārvaldniekiem, to tabulas veidā izvietojot katru mēnesi uz dzīvokļa norēķinu kvīts otrās puses, jo daļa iedzīvotāju internetu neizmanto. Tabulas forma dota datu bāzes interneta vietnē. Faktiskie īpatnējie siltumenerģijas patēriņa dati nav domāti tiešai salīdzināšanai ar analogiem datiem citās pilsētās vai gados. Lai datus varētu salīdzināt, jāveic to pārrēķins, pielietojot klimata korekcijas koeficientu.

Iedzīvotāju regulāru informēšanu par mājas/dzīvokļa enerģijas patēriņa rādītājiem paredz Eiropas Savienības jaunā Direktīva 2012/27/ES par energoefektivitāti.

Rīgas P/A “Rīgas enerģētikas aģentūra”
http://www.rea.riga.lv/