Kļūsti par mūsu klientu
Pašapkalpošanās portāls E-pārvaldnieks
Informācijas tālrunis: 8900

RNP aicina iepazīties ar savas dzīvojamās mājas tāmes projektu 2014. gadam

2013-10-25

Sākot ar šā gada 25. oktobri visos SIA „Rīgas namu pārvaldnieks” (RNP) Klientu apkalpošanas centros, kā arī e-pakalpojumu vortālā www.e-parvaldnieks.lv, ikviens klients var iepazīties ar obligāti veicamo dzīvojamās mājas uzturēšanas un apsaimniekošanas darbu plānoto ieņēmumu un izdevumu tāmes 2014. gadam kopsavilkumu un dzīvojamajai mājai nepieciešamo remontdarbu apkopojumu nākamajiem periodiem.

Lai kopīgiem spēkiem Jūsu mājai nodrošinātu apsaimniekošanas procesu izsekojamību un uzraudzību, dzīvojamās mājas uzturēšanas un apsaimniekošanas darbu plānoto ieņēmumu un izdevumu tāmes kopsavilkums tiks nosūtīts katram klientam individuāli.

Lēmumu par dzīvojamajai mājai nepieciešamo remontdarbu plāna apstiprināšanu dzīvokļu īpašniekiem jāpieņem kopsapulcē ar balsu vairākumu (50% + 1 balss). Pieņemtais lēmums iesniedzams RNP ne vēlāk kā līdz 2013. gada 6. decembrim (pasta zīmogs 2013. gada 6. decembris).

Ja dzīvokļu īpašnieki nav pieņēmuši lēmumu minētajā termiņā, dzīvojamajai mājai aprēķinātā apsaimniekošanas maksa ar tajā iekļautajiem remonta darbiem stāsies spēkā ar 2014. gada 1. janvāri.