Kļūsti par mūsu klientu
Pašapkalpošanās portāls E-pārvaldnieks
Informācijas tālrunis: 8900

RNP aizvadīja pirmo Nordplus Adult 2023 projekta partnera tikšanos Latvijā

2023-11-17

Šogad no 6. līdz 10. novembrim SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” (RNP)  Nordplus Adult apakšprogrammas projekta “Train the trainer: developing the skills of adult educators” / “Apmāci skolotāju: pieaugušo izglītības pasniedzēju prasmju pilnveidošana”  ietvaros norisinājās pirmā projekta partneru tikšanās klātienē.

Projekta mērķis ir dalīties pieredzē, mācīties vienam no otra labās prakses un organizēt praktiskās apmācības pieaugušo izglītības jomā, lai uzlabotu abās partnerorganizācijās Igaunijā un Latvijā sniegtās bezmaksas izglītības kvalitāti un efektivitāti.

Pirmās tikšanās laikā Latvijā projekta dalībnieki tika  iepazīstināti ar pieaugušo izglītības specifiku, Latvijas pieaugušo izglītības sistēmu namu pārvaldīšanas jomā, māju pārvaldības un ēku atjaunošanas pieredzi. Vizītes laikā tika organizētas gan teorētiskās, gan praktiskās apmācības, norisinājās diskusijas labās prakses pārņemšanai, tika apmeklētas renovētās ēkās, ļaujot projekta dalībniekiem izvērtēt izpratnes un izglītošanas nozīmi un  gūt praktisku izpratni par māju pārvaldību un renovācijas procesiem.

Teorētiskās un praktiskās mācības par pieaugušo izglītības specifiku tika organizētas sadarbībā ar RNP speciālistiem, Rīgas tehnisko universitāti un Juridisko koledžu.

Zināšanās un pieredzē par pieaugušo izglītības iespējām un metodēm, apgūstot “Namu pārziņa” un “Namu pārvaldnieka” profesijas, dalījās Juridiskā koledžas studiju programmas “Nekustamā īpašuma pārvaldība un apsaimniekošana” direktore Ph.D. Iveta Amoliņa.

Praktiskās un teorētiskās nodarbības par pieaugušo mācīšanās aspektiem,  komunikāciju, pozitīvas saskarsmes veidošanu ar dažādām personībām vadīja AneteHofmane, Mg.psych., Mg.sc.administr., Rīgas tehniskās universitātes lektore, pētniece, sertificēta supervizore.

Projekta dalībnieki: SIA “Rīgas namu pārvaldnieks”  15 darbinieki un  Igaunijas daudzdzīvokļu māju biedrību asociācijas/ Estonian Union of Co-operative Housing Associations (EKYL)  15 pārstāvji.

 

Projekts: Nordplus Adult 2023, “Train the trainer: developing the skills of adult educators” / “Apmāci skolotāju: pieaugušo izglītības pasniedzēju prasmju pilnveidošana”

Projekta Nr.: NPAD-2023/10289

Projekta īstenošanas periods: 2023. gada jūnijs–2024. gada februāris

 

Nordplus ir Ziemeļvalstu Ministru padomes izveidota programma, kuras projekti vērsti uz sadarbības stiprināšanu starp Ziemeļvalstīm un Baltijas valstīm, pilnveidojot iesaistīto valstu izglītības sistēmas un ieviešot tajās jauninājumus. Nordplus programma atbalsta projektus, kas veicina zināšanu ieguvi, apmaiņu un sadarbības tīklu veidošanu.