Informācijas tālrunis: 8900

RNP apmeklē Nordplus Adult 2023 projekta partnera tikšanos Igaunijā

2024-01-23

No 22. janvāra līdz 26. janvārim SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” (RNP)  Nordplus Adult apakšprogrammas projekta “Train the trainer: developing the skills of adult educators” / “Apmāci skolotāju: pieaugušo izglītības pasniedzēju prasmju pilnveidošana”  ietvaros apmeklē otro projekta partneru tikšanos klātienē Igaunijā.

Projekta mērķis ir dalīties pieredzē, mācīties vienam no otra labās prakses un organizēt praktiskās apmācības pieaugušo izglītības jomā, lai uzlabotu abās partnerorganizācijās Igaunijā un Latvijā sniegtās bezmaksas izglītības kvalitāti un efektivitāti.

Otrās tikšanās laikā projekta dalībnieki tiks  iepazīstināti ar pieaugušo izglītības specifiku Igaunijā, pieaugušo izglītības sistēmu namu pārvaldīšanas jomā, māju pārvaldības un ēku atjaunošanas pieredzi. Vizītes laikā tiks organizētas gan teorētiskās, gan praktiskās apmācības, diskusijas labās prakses pārņemšanai, apmeklētas renovētās ēkās, ļaujot projekta dalībniekiem izvērtēt izpratnes un izglītošanas nozīmi un  gūt praktisku izpratni par māju pārvaldību un renovācijas procesiem Igaunijā.

Projekta dalībnieki: RNP 15 darbinieki un  Igaunijas daudzdzīvokļu māju biedrību asociācijas/ Estonian Union of Co-operative Housing Associations (EKYL)  15 pārstāvji.

Projekta finansējums: Nord Plus*

Projekts: Nordplus Adult 2023, “Train the trainer: developing the skills of adult educators” / “Apmāci skolotāju: pieaugušo izglītības pasniedzēju prasmju pilnveidošana”

Projekta Nr.: NPAD-2023/10289

Projekta īstenošanas periods: 2023. gada jūnijs – 2024. gada februāris

 

Nordplus ir Ziemeļvalstu Ministru padomes izveidota programma, kuras projekti vērsti uz sadarbības stiprināšanu starp Ziemeļvalstīm un Baltijas valstīm, pilnveidojot iesaistīto valstu izglītības sistēmas un ieviešot tajās jauninājumus. Nordplus programma atbalsta projektus, kas veicina zināšanu ieguvi, apmaiņu un sadarbības tīklu veidošanu.