Kļūsti par mūsu klientu
Pašapkalpošanās portāls E-pārvaldnieks
Informācijas tālrunis: 8900

RNP ar ALTUM atbalstu īsteno apjomīgu ēkas renovāciju

2021-05-31

SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” apsaimniekotajai ēkai Kartupeļu ielā 19 uzsāk vērienīgu renovācijas projektu. Ar AS “Attīstības finanšu institūciju ALTUM” atbalstu uzsākta renovācija, lai īstenotu energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumus no Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) piesaistīts finansējums 378 427,50 EUR (t.sk. PVN) apmērā.  

Ēka Kartupeļu ielā 19 ir nodota ekspluatācijā 1969.gadā. 5 stāvu ēkā ir 54 dzīvokļu īpašumi un veikala telpas. Apbūves laukums – 746 m², kopējā dzīvokļu platība – 2 660 m². Projekta kopējās izmaksas ir 931 364,29 EUR, t.sk. PVN, kas ietver būvdarbus, būvuzraudzību, autoruzraudzību un projekta vadību. Darbus plānots veikt 2021.-2022.gada būvniecības sezonā.

RNP valdes priekšsēdētājs Ronalds Neimanis: “Esam gandarīti par katru renovētu ēku mūsu pārvaldībā. Ēku kompleksa atjaunošana ir iespēja kompleksi uzlabot mājas tehnisko stāvokli – sakārtot komunikācijas, atjaunot fasādi, uzstādīt jaunu apkures sistēmu, atjaunot jumtu un pagrabu utt.  Māju atjaunošanai jākļūst arvien ātrākai, vienkāršākai un klientiem saprotamākai. ALTUM programmai no RNP puses jau ir pieteikti 106 daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes paaugstināšana projekti, kuru realizācija plānota nākamo trīs gadu periodā, šobrīd ALTUM programmas ietvaros ir renovētas 5 daudzdzīvokļu ēkas. Provizoriskais prognozētais nepieciešamais finansējums RNP pārvaldīšanā esošo tipveida daudzdzīvokļu dzīvojamo māju atjaunošanai ir aptuveni 1 472 milj. EUR. Tipveida daudzdzīvokļu dzīvojamo māju īpatsvars kopējā RNP pārvaldāmo māju portfelī ir 41.6%. No RNP apsaimniekotajām ēkām liela daļa ir tipveida mājas. Šo ēku renovācijas plāna izstrāde ir iespēja panākt strauju ēku renovācijas izrāvienu Rīgā.”

Energoefektivitātes veicināšana nozīmē pasākumu kopumu, kas ļauj ievērojami samazināt siltuma patēriņu ēkā. Viens no būtiskākajiem pasākumiem ēku energoefektivitātes veicināšanā ir kompleksa atjaunošana, realizējot tehniskus un funkcionālus uzlabojumus, tādējādi palielinot mājas kalpošanas ilgumu. Energoefektīvi risinājumi ļauj dzīvokļu īpašniekiem ietaupīt uz saņemto pakalpojumu rēķina. Palielinās īpašuma tirgus vērtība, savukārt nekustamā īpašuma nodoklis – samazinās.

Projekta ietvaros plānots veikt šādus darbus: fasāžu siltināšana/atjaunošana (ventilējamās fasādes risinājums), t.sk. dekoratīvā fasādes elementa atjaunošana; bēniņu pārseguma siltināšana; logu nomaiņa kāpņu telpās un dzīvokļos; kāpņu telpu kosmētiskais remonts; ārdurvju nomaiņa, ieejas jumtiņu atjaunošana; pagraba pārseguma siltināšana, pagraba atjaunošana; apkures sistēmas rekonstrukcija; aukstā un karstā ūdens stāvvadu nomaiņa, t.sk. kanalizācijas stāvvadu nomaiņa, ārējo kanalizācijas tīklu atjaunošana; jumta seguma nomaiņa, skursteņu augšējo daļu renovācija, ventilācijas sistēmas ekspluatācijas apkope; balkonu atjaunošana, individuālas rekuperācijas sistēmas izbūve; zibens aizsardzības sistēmas ierīkošana; jauna ceļa seguma ieklāšana pie mājas ieejas un citi saistošie darbi.

Veiktie energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi nodrošinās:

  • ¾     Siltumenerģijas patēriņa samazinājums apkurei = 100,34 kWh/m2gadā jeb 64,51%
  • ¾     Primārās enerģijas samazinājums = 42,86%
  • CO2 izmešu samazinājums = 43,91%