Kļūsti par mūsu klientu
Pašapkalpošanās portāls E-pārvaldnieks
Informācijas tālrunis: 8900

RNP ieguvis “Ģimenei draudzīga darbavieta” statusu

2023-09-13

Vasaras izskaņā SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” (RNP) ieguva “Ģimenei draudzīga darbavieta” statusu. Šis ieguvums apliecina uzņēmuma apņemšanos nodrošināt ne tikai efektīvu darba vidi, bet arī rūpēties par darbinieku līdzsvaru starp darbu un personīgo dzīvi.

Sabiedrības integrācijas fonds* atzinīgi novērtējis RNP atbalsta pasākumus balansa veidošanai starp darbu un privāto dzīvi, nodrošinot darbiniekiem iespēju pavadīt vairāk laika ar ģimeni:

  • elastīgā un attālinātā darba priekšrocības;
  • apmaksātas atpūtas dienas papildus Darba likumā noteiktajām (t.sk. darbiniekam, kura bērns uzsāk mācības vispārizglītojošā mācību iestādē no 1. līdz 5.klasei – pirmā mācību diena; darbiniekam, kurš stājas laulībā – laulības diena);
  • aktivitātes, kurās var piedalīties darbinieki un darbinieku ģimenes (Sporta spēles, Lielā Talka u.c.).

Papildu tam RNP ir ieviesta darbinieku ģimenes atbalstoša pabalstu sistēma:

  • pabalsts saistībā par bērna piedzimšanu, bērnu izglītības, sporta un atpūtas nometņu izdevumu apmaksai;
  • pabalsts darbinieka bērnam uzsākot mācību gadu vispārējās izglītības iestādē no 1. līdz 12.klasei;
  • pabalsts vientuļajiem vecākiem, kuri audzina vismaz vienu bērnu un kuram piešķirts maznodrošinātās ģimenes (personas) statuss.

Ir patiess prieks, ka mūsu rūpes par darbinieku labbūtību tika novērtētas! Publiskais statuss “Ģimenei draudzīga darbavieta” RNP ir piešķirts uz diviem gadiem. Turpināsim attīstīt ģimenes atbalstošus pasākumus, lai saglabātu statusu arī pēc šī termiņa beigām!

 

 

* “Ģimenei draudzīga darbavieta” ir Sabiedrības integrācijas fonda īstenotā programma, kuras mērķis ir sekmēt tādas darba vides kultūras attīstību Latvijā, kas ir empātiska, cilvēcīga un saprotoša, vienlaikus piedāvājot instrumentus gan esošās darba vides novērtējumam, gan finansiālu palīdzību dažādu atbalsta pasākumu ieviešanā darbiniekiem.