Kļūsti par mūsu klientu
Pašapkalpošanās portāls E-pārvaldnieks
Informācijas tālrunis: 8900

RNP klientiem izdevīgāki norēķinu nosacījumi par patērēto siltumenerģiju

2023-06-01

SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” (RNP) sarunās par sadarbību un uz klientiem orientētu nosacījumu ieviešanu, panācis vienošanos ar AS “Rīgas siltums”, ka no 1.jūnija klientiem nodrošinās būtiski labvēlīgākus līguma nosacījumus. Tie paredz samazinātu līgumsoda apmēru un pagarinātu norēķinu periodu par saņemtajiem pakalpojumiem.

  

RNP pēdējo gadu laikā daudzkārt ir norādījis, ka atšķirīgie norēķinu termiņi, kas deva iespēju no katra mēneša 20. datuma siltumenerģijas piegādātājam piemērot līgumsodus, ir pretrunā klientu interesēm un labai uzņēmējdarbības praksei. Daudz diskusiju bijis arī par līgumsoda apmēra apjomu un tā izlīdzināšanu ar citu pakalpojumu sniedzēju līgumsoda likmei, aicinot to samazināt līdz 0.1%, līdzšinējo 0.2% vietā, tāpēc izmaiņas procentu likmē un kopīgās līgumsoda summas ierobežojums 10% apmērā no neapmaksātās summas, ir pozitīvs signāls par RNP un AS “Rīgas Siltums” sadarbību meklējot risinājumus kopīgo klientu interesēs.

 

RNP valdes loceklis Bernhards Maļinovskis: “Vienošanās ar AS “Rīgas Siltums” par norēķinu termiņa pagarināšanu līdz mēneša pēdējai dienai liecina par pakalpojuma piegādātāja spēju izprast klientu intereses, veidot savstarpējās interesēs balstītas ilgtermiņa klientu attiecības un pielāgoties. RNP kā pārvaldīto māju pārstāvis ir AS “Rīgas Siltums” lielākais sadarbības partneris, kuram līdz 20. datumam rēķinu apmaksu veic vidēji puse RNP klientu, liela daļa norēķinu notiek mēneša beigās. Mēs esam gandarīti, ka intensīva darba rezultātā veicot uzlabojumus parādu piedziņā un nodrošinot regulārus ikdienas norēķinus ar AS “Rīgas Siltums”, deva iespēju pārvaldniekam un pakalpojumu sniedzējam vienoties par klientiem labvēlīgāku risinājumu.”

 

Aizvadītā apkures sezona bija pirmā, uz kuru attiecās MK noteikumi Nr. 876 “Siltumenerģijas piegādes un lietošanas noteikumi” mainītā norma par apkures pieslēgšanas nosacījumiem. Noteikumu izmaiņas, kuru nepieciešamību RNP aktualizēja jau 2021. gadā, paredz, ka apkure jāpieslēdz, ja par iepriekšējos 12 kalendāra mēnešos piegādāto siltumenerģiju dzīvokļu īpašnieki ir veikuši samaksu vairāk nekā 80% apmērā. Šīs izmaiņas dod iespēju pieslēgt apkuri vairumam ēku, bez nepieciešamības avansēt atsevišķu nemaksātāju parādus pakalpojuma sniedzējam.