Kļūsti par mūsu klientu
Pašapkalpošanās portāls E-pārvaldnieks
Informācijas tālrunis: 8900

RNP klientiem nepieciešami kvalitatīvi remontdarbi par zemāko cenu

2012-02-24

Aizvadītajā gadā SIA „Rīgas namu pārvaldnieks” izsludināja virkni apjomīgu konkursu saistībā ar uzņēmuma apsaimniekošanā esošo ēku remontdarbiem. Finansiāli apjomīgākais un klientu pieprasītākais – jumtu remonta darbi, tomēr paaugstināta interese ir arī par fasāžu un balkonu remontiem. Lai saņemtu atbildes uz mūsu jautājumiem saistībā ar SIA „Rīgas namu pārvaldnieks” plānotajiem remonta darbiem 2012. gadam, uz sarunu aicinājām uzņēmuma valdes locekli Jeļenu Jakovļevu.

Daudz jautājumu aizvadītajā gadā bija saistībā ar jumta remontiem. Daļa klientu izteica bažas un nožēlu, ka plānotie jumtu remonta darbi kavējas. Kāda ir situācija šobrīd?

Diemžēl, daļēji man jāpiekrīt mūsu klientiem, jo apjomīgais iepirkums jumtu remontiem nedaudz aizkavējās un noslēdzās salīdzinoši vēlā rudenī. Jāatzīmē, ka iepirkums tika veikts remonta darbiem turpmākajiem 3 gadiem, līdz ar to ne šogad, ne turpmākos 2 gadus iepirkums jumtu remontdarbiem nebūs nepieciešams, līdz ar to darbi ritēs raitāk. Tas nozīmē, ka virknei ēku, kurās ir pietiekami liels līdzekļu uzkrājums jumta remontam, kā arī kopsapulces lēmums par jumta remontu, jau pavasarī varēsim sākt jumta rekonstrukcijas darbus. Neraugoties uz to, ka konkurss noslēdzās rudenī, pirmie jumtu rekonstrukcijas darbi tika veikti jau gada nogalē.

Konkurss jumta remonta darbiem ir noslēdzies. Vai tas nozīmē, ka ir uzvarējis viens uzņēmums, kurš turpmākos 3 gadus veiks visus jumtu remonta darbus jūsu uzņēmuma apsaimniekotajās ēkās?

Atbilstoši konkursa nolikumam, ir vairāki uzvarētāji. Lai maksimāli samazinātu izmaksas klientiem, par katru renovējamo jumtu visiem uzvarētājiem lūdzam tāmi. Šādi starp konkursa uzvarētājiem tiek veikta cenu aptauju katram konkrētajam jumta remontam. Mūsu mērķis ir zemāka cena, saglabājot augstu kvalitātes standartu, jo pareizi veikts darbs jumta nomaiņā, nozīmē, ka ēkas īpašnieki ilgus gadus varēs neuztraukties par jumtu neatkarīgi no tā, cik barga ziema gaidāma. Lai minimizētu izmaksas, jumtu remonta darbos esam iesaistījuši arī savu jumiķu brigādi. Diemžēl uzreiz pēc konkursa noslēgšanas no vairāku jumto rekonstrukcijas atteicāmies, jo uzņēmēji piedāvāja pārāk augstas cenas.

Kādi ir ieguvumi, veicot jumta rekonstrukciju?

Lai veiktu jumta rekonstrukciju, līdzīgi kā ar citiem remontiem, nepieciešama dzīvokļu īpašnieku piekrišanai. Tas nozīmē, ka ēkas īpašnieku sapulcē ir jāpieņem lēmums ar balsu vairākumu – 50 % plus 1 balss. Kā arī nepieciešams uzkrājums 50% apmērā no remonta summas. Atlikušo remonta darbiem nepieciešamo summu, pēc vienošanās ar dzīvokļu īpašniekiem, SIA „Rīgas namu pārvaldnieks” sadalīs uz gadu, diviem vai trīs gadiem, atbilstoši dzīvokļu īpašnieku vēlmei.

Jāatceras un jāapzinās, ka par ēkas tehnisko stāvokli un savu dzīves kvalitāti, jādomā dzīvokļu īpašniekam. Nenoliedzami apsaimniekotājs izvērtēs ēkas tehnisko stāvokli, sniegs savus priekšlikumus, bet lēmums par prioritātēm jāpieņem īpašniekiem. Katram īpašniekam ir jādomā ne vien par savu dzīvokli, bet arī par savu ēku. Dzīvokļu īpašnieku kopsapulces ir pamatu pamats ēkas uzturēšanai labā tehniskā kārtībā. Uz dzīvokļu īpašnieku kopsapulcēm vēlams aicināt arī apsaimniekotāja pārstāvi, kurš sniegs informāciju mājas tehniskā stāvokļa novērtējumā, finansēs un nepieciešamajos remontdarbos. Kopsapulcēs dzīvokļu un sekojoši ēkas īpašniekiem kopīgi jāizvērtē mājas stāvoklis, jāvienojas par nepieciešamajiem remonta darbiem, to prioritātēm. Protams, lielās ēkās īpašniekiem ir grūti vienoties par prioritātēm, jo dažādu stāvu iedzīvotājiem atšķiras. Bet tas nenozīmē, ka drīkst atstāt sava īpašuma likteni novārtā. Īpašniekiem jāturpina sanākt kopā un lemt par sava īpašuma nākotni. Ar katru nākamo sanāksmi dzīvokļu īpašniekiem būs vieglāk atrast kopsaucēju. Līdz ar apziņu, ka daudzdzīvokļu ēka ir ne vien dzīvoklis, bet arī jumts un pagrabs, loģiski izvērtējot visi nepieciešamo remonta darbu aspektus īpašnieki spēs vienoties.

Kādi vēl plānveida remonta darbus iecerēts veikt šajā gadā?

Ir noslēdzies ēku fasāžu un balkonu remontu konkurss. Tas nozīmē, ka šogad paralēli apjomīgiem jumtu rekonstrukcijas darbiem, tiks strādāsim ar ēku fasādēm, gala sienu siltināšanām un balkonu remontiem. Diemžēl daudzās ēkās balkonu tehniskajam stāvokli ilgstoši nav tikusi pievērsta pienācīga uzmanība, tāpēc to stāvoklis ir zem katras kritikas.

Kuriem remonta darbiem tieši dzīvokļu īpašniekiem būtu jāpievērš lielāka uzmanība?

Tā noteikti ir ēku siltināšana. Dzīvojamo ēku siltināšana krietni samazina maksājuma apmēru par siltumenerģiju. Paralēli tā ir iespēja kompleksi nosiltināt ēku, savest kārtībā jumtu, un veicot energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumus renovēt arī koplietošanas telpas. Ņemot vērā, ka joprojām siltumefektivitātes uzlabošanai ir pieejams Eiropas līdzfinansējums 50% apmērā, dzīvokļu īpašniekiem ir iespējams renovēt ēku ar divreiz mazāku personīgo ieguldījumu. Būtiski, ka šobrīd ir pieejams Rīgas domes līdzfinansējums 80% apmērā ēkas energoaudita veikšanai.

Iepazīstoties ar jau siltinātajām ēkām un to siltumenerģijas patēriņu, jāatzīst, ka to siltumenerģijas patēriņš ievērojami samazinās. Vidējais samazinājums – uz pusi. Tas savukārt nozīmē, ka renovēto lielo daudzdzīvokļu ēku rēķini nepieaug. Arī ikmēneša maksājums parasti nemainās pat ietverot tajā renovācijas izmaksas, jo samazinās rēķins par patērēto siltumenerģiju. Bet pēc renovācijas izmaksu nosegšanas, kopējie maksājumi kļūst mazāki, bet dzīvokļu tirgus vērtība uzreiz pēc siltināšanas ir augstāka. Katru nedēļu SIA „Rīgas namu pārvaldnieks” pārstāvji organizē un piedalās vidēji 10 kopsapulcēs par siltināšanas jautājumiem, kā arī veic sarunas ar vismaz 10 māju vecākajiem. Ja jūsu ēkā kopsapulce par ēkas siltināšanu nav notikusi, vēlaties savā ēkā detalizēti izvērtēt plusus un mīnus, kā arī iespējamos ieguvumus, lūdzam sazināties ar mūsu uzņēmu speciālistiem pa tālruni 26172479 vai e-pastu artis.ivbulis@rnparvaldnieks.lv.