Kļūsti par mūsu klientu
Pašapkalpošanās portāls E-pārvaldnieks
Informācijas tālrunis: 8900

RNP mērķis ir nodrošināt individuālu pieeju katram īpašumam

2012-02-14

Aizvadītā gada nogalē SIA „Rīgas namu pārvaldnieks” valdē notika izmaiņas, kuru rezultātā valdes locekļa amatā tika apstiprināts Ivo Lecis. „Pastnieks” aicināja Leča kungu uz sarunu, jo tieši viņa atbildības lauciņā ir SIA „Rīgas namu pārvaldnieks” finanšu attīstības pamatnostādnes. Kas ietilpst Jūsu darbības sfērā un kādi ir galvenie uzdevumi?

Manā pārziņā, pirmkārt, ir uzņēmuma budžeta plānošana. Otrkārt, uzņēmuma budžeta izpildes kontrole. Definējot galvenos uzdevumus, kuri ietver sabalansētu uzņēmuma ieņēmumu un izdevumu sadaļu, galvenais mērķis ir panākt apsaimniekošanas maksas samazinājumu iedzīvotājiem. Nevis mehānisku samazinājumu, pazeminot pakalpojuma apmēru vai kvalitāti, bet objektīvu samazinājumu, tas ir, organizēt apsaimniekošanas darbu ar optimālāko darba resursu, ar jaunākajām tehnoloģijām u.tml., kā arī veikt iepirkumus, gūstot iespējami zemāko cenu par pakalpojumiem vai precēm. Apvienojot 15 namu apsaimniekošanas uzņēmumus vienā, par mērķi tiek izvirzīts samazināt administratīvo izdevumu apjomu, kas ļaus uzņēmumam vairāk līdzekļu ieguldīt tieši namu apsaimniekošanā. Jau šobrīd administratīvās izmaksas uzņēmumā, kopš apvienošanas brīža, ir samazinātas par 16%.  Tomēr tas nenozīmē, ka varam apstāties pie sasniegtā, jo apsaimniekošanas tirgus ir ļoti dinamisks. Dzīvokļu īpašnieki apzinās savu īpašuma vērtību, apzinās, ka arī kopīpašums, sekmīgi apsaimniekots, kļūst vērtīgāks, bet dzīves kvalitate tajā – augstāka. Līdz ar to dzīvokļu īpašnieki aizvien vairāk iesaistās apsaimniekošanas procesa plānošanā un pakalpojuma sniegšanas kontrolē, līdz ar to mums jāspēj saviem klientiem nodrošināt konkurētspējīgs piedāvājums.

Vai konkurētspējīga piedāvājuma nodrošināšana var Jūsu uzņēmumam sagādāt problēmas – SIA „Rīgas namu pārvaldnieks” ir Latvijas lielākais apsaimniekošanas uzņēmums.

„Rīgas namu pārvaldnieks” tiešām ir lielākais apsaimniekošanas uzņēmums valstī, tomēr apvienošanas laikā, reorganizējot esošās 15 namu pārvaldes, salīdzinoši daudz laika esam zaudējuši ieviešot vienotu pārvaldību, nodrošinot vienādi augstu apkalpošanas līmeni, nodrošinot apjomīgus iepirkumus remonta darbiem. Protams, šie darbi bija jāveic, tomēr tie nav vienīgie pasākumi – mums ir jāspēj noturēt esošie klienti un jāpiesaista jauni. Mēs strādājam brīvā tirgus un brīvas konkurences apstākļos. Esošās situācijas analīze par klientu skaita izmaiņām parāda, ka šobrīd izmaiņas nav būtiskas – mūsu apsaimniekošanā esošo ēku skaits nav ne būtiski sarucis, ne būtiski pieaudzis. Vienkāršā valodā runājot, skaitliski to ēku daudzums, kuru īpašnieki izvēlās citu apsaimniekotāju, ir līdzīgs tam namīpašumu daudzumam, kuru īpašnieki izvēlas mūsu pakalpojumus.

Pie tam, pēdējā laikā iezīmējas situācija, ka pie mums atgriežas biedrības, kuras pirms noteikta laika izvēlējās citu apsaimniekotāju – lai cik saldi skanētu atsevišķu apsaimniekotāju solījumi ēku apsaimniekot par īpaši zemiem tarifiem, laika gaitā liela daļa no šiem solījumiem izplēn gaisā. Ikvienam ir jāsaprot, ka apsaimniekošanas izmaksas veido skaidri definēti pakalpojumi – to izmaksas objektīvi var samazināt līdz zināmai robežai, jo katrs veicamais darbs, katrs speciālists, kurš piesaistīts īpašuma apsaimniekošanai, izmaksā noteiktu līdzekļu apjomu, piemēram, ikvienam ir jāsaņem darba samaksa. Pilnībā izslēgt šīs izmaksas var tikai neveicot kādus darbus. Diemžēl, ilgstoši neveicot kvalificētu ēkas apsaimniekošanu, ēkas tehniskais stāvoklis pasliktinās. Tāpēc ikvienam dzīvokļu īpašniekam, mainot apsaimniekošanas uzņēmumu, detalizēti, vārdu pa vārdam, jāiepazīstas ar apsaimniekošanas līgumu un tajā iekļautajām normām. Tikai šādā veidā iespējams izvairīties no slēptām izmaksām, par kurām klients uzzina tikai, saņemot pirmo rēķinu. Ar līdzīgu situāciju esmu saskāries arī kuģu biznesā, tas ir, kuģu tehniskais menedžments būtībā ir ļoti līdzīgs pakalpojums ēku apsaimniekošanai. Dzīvojamo māju īpašniekiem ir svarīgi saprast, ka lētākā cena ne vienmēr nozīmē arī augstāko pakalpojuma kvalitāti.

Vai plānojat agresīvāk iesaistīties jaunu klientu piesaistīšanā?

Tas ir viens no mūsu uzdevumiem. Paaugstinot savu pakalpojumu kvalitāti, iesaistīties jaunu klientu piesaistē. Mums kā tirgus līderiem ir virkne priekšrocību – mēs esam liels un stabils uzņēmums, kurš spēj nodrošināt tādu finanšu plūsmu, lai, neraugoties uz atsevišķu klientu finansiālām problēmām, un ne vienmēr perfektu maksājumu disciplīnu, nodrošinātu visas ēkas ar siltumu ziemā un citiem komunālajiem pakalpojumiem visu gadu. Nenoliedzami klientu komunālo maksājumu parādu jautājums ir aktuāls arī mūsu uzņēmumā, tomēr katrs parāds skar tikai pašu parādnieku. Mutvārdu folklora, ka par SIA „Rīgas namu pārvadnieks” parādniekiem maksā arī citu namīpašuma dzīvokļu īpašnieki ir tikai mīts. Bet tā ir tikai daļa no priekšrocībām.

Šobrīd strādājam pie elastīgākas un operatīvas informācijas apmaiņas ar dzīvokļu īpašniekiem par ēkas tehnisko stāvokli, nepieciešamajiem darbiem, to plānošanu ilgtermiņā. Domāju, ka mūsu klientiem jābūt plašāk informētiem par situāciju, neaprobežojoties vien ar nākamā gada izdevumu tāmes un remontu darbu izvērtēšanu rudenī. Tuvākajā laikā mums jāspēj nodrošināt aktuālā informācija ikmēneša griezumā par visu mūsu apsaimniekošanās esošajām mājām. Tas, protams, nebūs viegli, bet sasniegt šo mērķi varam.

Bez tam šobrīd gatavojam savus piedāvājumus jauniem klientiem ne tikai Rīgā, bet arī galvaspilsētas tuvumā izvietotajās pašvaldībās.

Liela daļa no apsaimniekošanā esošajām ēkām ir salīdzinoši sliktā tehniskā stāvoklī. Ko darīt, lai to uzlabotu, jo līdzekļu, kurus ieguldīt ēkas remontos, dzīvokļu īpašniekiem nepietiek?

Nenoliedzama liela daļa ēku ir sliktā tehniskā stāvoklī, lielākoties ar zema līmeņa siltumefektivitāti. To remontiem nepieciešamas būtiskas investīcijas, bet esošie ēku uzkrājumi neļauj tās veikt. Arī lai piesaistītu Eiropas līdzfinansējumu ēkas siltināšanai nepieciešams uzkrājums. Lai būtiski uzlabotu situāciju, plānojam piesaistīt finanšu līdzekļus, lai dotu iespēju māju īpašniekiem veikt nepieciešamos remontdarbus, bet aizņemto līdzekļu atmaksas termiņu pagarinātu, samazinot ikmēneša maksājuma apjomu. Tikai šādā veidā iespējams tuvākajā laikā vērā ņemami uzlabot lielas daļas mūsu klientu ēku tehnisko stāvokli.

Lai gan SIA „Rīgas namu pārvaldnieks” aizvadītā gada rudenī paziņoja par jaunas rēķina formas ieviešanu, masu medijos esat izteicies, ka tas atkal tiks mainīts.

Aizvadītā gada rudenī, ņemot vērā atšķirīgo programmnodrošinājumu, kāds tika lietots iepriekšējās 15 namu pārvaldēs, vienotu formu ieviesām daļēji – vizuālā forma visiem rēķiniem bija izveidota vienota, bet būtība katra iecirkņa izrakstītajos rēķinos varēja atšķirties. Jau februāra rēķinā ieviesīsim izmaiņas – turpmāk visu pakalpojumu pozīciju nosaukumi būs vienādi visā Rīgā. Tas, protams, neizslēdz iespēju, ka iedzīvotājiem radīsies jautājumi, jo pieraduma efekts vienmēr ir dominējošais. Rēķinu izmaiņas būtībā ir saistītas ar to, lai tie kļūtu vieglāk uztverami un arī salīdzināmi visas pilsētas ievaros. Ceram uz klientu izpratni, jo nepieciešamības gadījumā turpināsim  to pilnveidot.