Kļūsti par mūsu klientu
Pašapkalpošanās portāls E-pārvaldnieks
Informācijas tālrunis: 8900

RNP nav apmierināts ar AS “Ferrus” sniegtajiem sniega tīrīšanas pakalpojumiem

2021-02-05

Izvērtējot to, kā tiek nodrošināta klientu māju piebraucamo ceļu un pagalmu attīrīšana no sniega, SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” (RNP) skrupulozi izvērtē pakalpojuma nodrošināšanas līgumu ar AS “Ferrus”, kas konkursā par sniega tīrīšanu uzvarēja 2019. gada oktobrī ar zemākās cenas piedāvājumu. Šogad RNP vairākkārt organizējis sapulces ar pakalpojuma sniedzēju, lai pārrunātu neapmierinošo pakalpojuma kvalitāti, norādot uz nepieciešamību to nekavējoties labot. Diemžēl AS “Ferrus” līdz šim brīdim nav spējis nodrošināt ne līgumā noteikto sniega tīrīšanas apjomu, ne nepieciešamo pakalpojuma kvalitāti.

“Situācija, kurā mūsu klienti, neraugoties uz noslēgto pakalpojumu līgumu nesaņem kvalitatīvu pakalpojumu, netiks pieļauta. Sniega tīrīšana netiek veikta nepieciešamajā apjomā. To katru dienu konstatē mūsu darbinieki, par to saņemam informāciju no mūsu klientiem, par šādiem gadījumiem saņemam sodus no Rīgas pašvaldības policijas. Ikvienam, kurš plāno sniegt pakalpojumus RNP, jārēķinās, ka mēs strikti kontrolējam līguma nosacījumu izpildi, nepieļaujot nepamatotas izmaksas vai zemas kvalitātes pakalpojumu saņemšanu.” uzsver RNP valdes priekšsēdētājs Ronalds Neimanis.

AS “Ferrus” ilgstoši nespēj nodrošināt noslēgtā līguma nosacījumu izpildi, negatīvi ietekmējot RNP klientu ikdienas kvalitāti. Joprojām nav arī vērojami būtiski uzlabojumi pakalpojuma sniegšanā, tāpēc sākta līguma vērtēšanas procedūra, vērtējot iespējas pārtraukt līgumu ar AS “Ferrus”.