Kļūsti par mūsu klientu
Pašapkalpošanās portāls E-pārvaldnieks
Informācijas tālrunis: 8900

RNP Nordplus Adult 2023 programmas ietvaros organizē pieredzes apmaiņas mācības namu apsaimniekošanā un pārvaldīšanā

2023-11-06

Katra diena ir dota, lai mācītos un mācītu. No 6. līdz 10. novembrim SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” (RNP) Nordplus Adult apakšprogrammas ietvaros organizē pieaugušo izglītības projektu “Train the trainer: developing the skills of adult educators” / “Apmāci skolotāju: pieaugušo izglītības pasniedzēju prasmju pilnveidošana. Pieaugušo izglītības apakšprogramma sniedz iespējas attīstīt sadarbību pieaugušo izglītības jomā un ieviest jauninājumus pieaugušo izglītības kvalitātes uzlabošanai, veicināt inovatīvas pieejas izglītojamo prasmju un kompetenču attīstībai, veidot ciešāku saiti starp pieaugušo izglītību un darba dzīvi.

 

Kopā ar uzticamiem partneriem no Estonian Union of Co-operative Housing Associations (EKYL) RNP dalīsies zināšanās un inovācijas, lai uzlabotu neformālo izglītību un attīstītu projektus namu apsaimniekošanas, pārvaldīšanas un atjaunošanas jomā.

 

Mēs ticam, ka mūsu sadarbība rada iespēju iegūt lieliskas idejas un pozitīvas pārmaiņas.

 

Projekts: Nordplus Adult 2023

Projekta Nr.: NPAD-2023/10289 “Train the trainer: developing the skills of adult educators”

 

Nordplus ir Ziemeļvalstu Ministru padomes izveidota programma, kuras projekti vērsti uz sadarbības stiprināšanu starp Ziemeļvalstīm un Baltijas valstīm, pilnveidojot iesaistīto valstu izglītības sistēmas un ieviešot tajās jauninājumus. Nordplus programma atbalsta projektus, kas veicina zināšanu ieguvi, apmaiņu un sadarbības tīklu veidošanu.