Kļūsti par mūsu klientu
Pašapkalpošanās portāls E-pārvaldnieks
Informācijas tālrunis: 8900

RNP noregulējis māju siltumapgādes sistēmu darbību atkarībā no āra gaisa temperatūras

2014-04-02

SIA „Rīgas namu pārvaldnieks” (turpmāk – RNP) sadarbībā ar a/s „Rīgas siltums” 2013./2014.gada apkures sezonā veicis būtiskas izmaiņas daudzdzīvokļu dzīvojamo māju siltumapgādes sistēmu automatizēto siltummezglu iestatījumos, kā rezultātā masveidīga apkures atslēgšana turpmāk RNP pārvaldāmajās mājās vairs nebūs nepieciešama.

Izmaiņas dzīvojamo māju siltummezglu iestatījumos nodrošina siltuma padeves automātisku regulēšanu – tiklīdz āra gaisa temperatūra sasniedz +10°C, mājas siltumapgādes sistēma automātiski pārtrauc siltuma piegādi radiatoriem dzīvokļos un kāpņu telpās, savukārt temperatūrai samazinoties zem + 10°C, radiatoriem tiek atjaunota siltuma piegāde.

SIA „Rīgas namu pārvaldnieks” valdes priekšsēdētājs Aleksandrs Antonovs norāda: „Uzņēmuma klienti, neatkarīgi no dzīvojamās mājas celšanas gada un atrašanās vietas pilsētā, vēlas saņemt kvalitatīvu pakalpojumu. Mūsu uzdevums ir to nodrošināt, izmantojot visas tehniskās iespējas – paaugstināt komforta līmeni rīdzinieku dzīvokļos, pēc iespējas samazinot maksājuma apmēru. Vienlaicīga apkures atslēgšana un pieslēgšana visiem klientiem, kā tas tika darīt iepriekšējos gados, ir novecojusi un neefektīva metode”.

Rezultātā tiek iegūta virkne priekšrocību. Iepriekšējos gados daļa klientu sūdzējās, ka apkures sezona ir pārāk gara, turpretī citi klienti sūdzējās par pāragru apkures atslēgšanu. Sākot ar 2013./2014.gada apkures sezonu, ieviestā modernā sistēma automātiski, reaģējot uz āra gaisa temperatūras izmaiņām, nodrošina elastību siltumapgādes intensitātei dzīvojamajās mājās. Siltumapgādes sistēmas automātiskā pielāgošanās āra gaisa temperatūras svārstībām spēj nodrošināt ne tikai komforta līmeni dzīvokļos, bet arī apkures izmaksu samazināšanos – jo siltāks ārā, jo mazāks siltumenerģijas apjoms nepieciešams mājas un dzīvokļu apsildei, attiecīgi arī izdevumi par patērēto siltumenerģiju ir mazāki.

Neraugoties uz veiktajām izmaiņām, iepriekšējā kārtība par apkures atslēgšanu ar dzīvokļu īpašnieku kopības lēmumu joprojām paliek spēkā. Jānorāda, ka RNP saņemto pieprasījumu skaits pēc apkures pārtraukšanas nav liels, līdz ar to secināms, ka dzīvokļu īpašnieki ir pamanījuši izmaiņas apkures intensitātes samazinājumā.