Kļūsti par mūsu klientu
Pašapkalpošanās portāls E-pārvaldnieks
Informācijas tālrunis: 8900

RNP: novēlota apkures jautājuma risināšana var radīt problēmas apkures pieslēgšanā

2021-06-30

RNP aicina nekavējoties mainīt regulējumu, kas reglamentē apkures pieslēgšanu, lai novērstu problēmas, kas draud sākties jau šajā rudenī. RNP pēdējā gada laikā daudzkārt aktualizējis problēmu loku, kas saistīts ar apkures pieslēgšanu, vairākkārt vērsies pie Ekonomikas ministrijas (EM), lai steidzami tiktu rasts risinājums iedzīvotāju parādiem par siltumu, tomēr darbu pie šī jautājuma plānots sākt tikai septembrī, kas ir novēloti.

RNP uzskata, ka vairākkārtēja jautājuma atlikšana, kas skar izšķirošu problēmu – būt vai nebūt apkurei tuvojošajā rudens sezonā, nav pieļaujama. Jau no 2020. gada rudens RNP aktualizēja jautājumu par neatbilstošu normatīvo aktu regulējumu saistībā ar norēķiniem par apkuri, bet reakcija no EM nav sekojusi. Diemžēl jau šobrīd ir skaidrs, ka darba grupa, kas tiks izveidota, lai risinātu apkures problēmas, darbu sāks tikai septembrī – mēnesī, kad ierasti jau tiek sākta apkures sezona.

Ronalds Neimanis, RNP valdes priekšsēdētājs: “Kad 2020. gada rudenī RNP jaunā valde sāka darbu, bija skaidrs, ka jāpieņem neordinārs lēmums, lai visus uzņēmuma klientus nodrošinātu ar siltumu. Katra pārvaldnieka uzdevums ir darīt visu, lai klienti saņem pakalpojumu, tomēr šobrīd normatīvie akti izveidoti tā, ka faktiski par savstarpējiem norēķiniem atbild nevis pakalpojuma sniedzējs un pakalpojuma saņēmējs, bet starpnieks. Man nesaprotamu iemeslu dēļ parādi tiek akumulēti pie starpnieka, bet pakalpojuma sniedzējs Rīgā var ultimatīvā formā paziņot, ka dēļ atsevišķiem nemaksātājiem apkure netiks pieslēgta visai mājai. Situācijas risinājums nevar gaidīt vēl gadu vai divus. Līdz jaunajai apkures sezonai ir palikuši tikai 2 – 3 mēneši un septembrī sākt risināt šo jautājumu būs daudz par vēlu. Risinājums jārod nekavējoties!”

Kā jau ziņots iepriekš, pēc apkures sezonas beigām rīdzinieki palikuši AS “Rīgas Siltums” uzņēmumam parādā 3,5 miljonus eiro. No šīs summas 2,27 miljonus nav samaksājuši RNP klienti. Savukārt no 2616 RNP mājām ar centralizēto apkuri šīs apkures sezonas izskaņā parādi nebija tikai 45 mājām. Nemainot normatīvos aktus, ir liels risks, ka nākamajā apkures sezonā daļa Rīgas iedzīvotāju var palikt bez apkures, jo ņemot vērā, ka iepriekšējais gads RNP ir aizvadīts ar zaudējumiem, uzņēmums no savas peļņas nevarēs vienkārši avansēt klientu parādus.