Kļūsti par mūsu klientu
Pašapkalpošanās portāls E-pārvaldnieks
Informācijas tālrunis: 8900

RNP par darbu ar zvērinātiem tiesu izpildītājiem sāk dienesta pārbaudi

2021-01-12

SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” (RNP) valde, lai pārbaudītu līdzšinējās RNP parādu piedziņas prakses atbilstību labas pārvaldības principiem, kā arī izvērtētu kritēriju kopumu, uz kuriem balstās atbildīgie RNP darbinieki, nododot parādu piedziņas lietas zvērinātiem tiesu izpildītājiem (ZTI), uzņēmumā sākta dienesta pārbaude. Dienesta pārbaudes gaitā jāizvērtē parādu piedziņas prakses atbilstība uzņēmuma un tā klientu interesēm, vērtējot arī uzņēmuma darbinieku atbildību.

Vakar RNP nosūtīja ZTI Rolandam Veinbergam pieprasījumu par izpildu dokumentu izsniegšanu atpakaļ piedzinējam. Tas ir – nodot atpakaļ RNP visas piedziņas lietas, kas nodotas šogad, RNP vērtē arī senāk nodotu piedziņas lietu atgriešanas iespēju.

RNP valdes priekšsēdētājs Ronalds Neimanis: “Katram RNP darbiniekam ir jāstrādā uzņēmuma un tā klientu interesēs. Netiks pieļautas darbības, kas ir pretrunā šīm interesēm, vai arī, iespējams, rada šaubas par jebkādu RNP darbinieku ieinteresētību vai favorītismu sadarbības partneru izvēlē. Neatkarīgi no tā, vai mēs runājam par darbinieku rīcību parādu piedziņas procesā, organizējot iepirkumus, veicot remontdarbus vai labiekārtojot klientu īpašumu.”

RNP jau vakar informēja, ka saistībā ar plašsaziņas līdzekļos izskanējušo informāciju par iespējamo ZTI Rolanda Veinberga negodprātīgu rīcību parādu piedziņas procesā un sākto kriminālprocesu, RNP valde pieņēma lēmumu līdz visu apstākļu noskaidrošanai, nenodot jaunas parādu piedziņas lietas Rolandam Veinbergam.

Jaunā RNP valde, apzinoties lielo parādnieku apjomu, aizvadītā gada nogalē sāka darbu pie jaunas debitoru politikas izstrādes. Jauno debitoru politiku, ar kuras palīdzību tiks sistematizēts darbs ar parādniekiem, plānots pabeigt nākamo divu mēnešu laikā.