Kļūsti par mūsu klientu
Pašapkalpošanās portāls E-pārvaldnieks
Informācijas tālrunis: 8900

RNP piedāvā parādniekiem slēgt izlīgumu

2015-10-15

SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” (RNP) 5 gadu jubilejas ietvaros, laika posmā no š.g. 15. oktobra līdz 30. novembrim, saviem klientiem piedāvā iespēju noslēgt izlīgumus par pārvaldīšanas un saņemtajiem pakalpojumiem maksājumu parāda nomaksu. Noslēdzot izlīgumu, tiks sastādīts parāda pamatsummas samaksas grafiks ar maksimālo termiņu līdz 24 mēnešiem, dzēšot 100% kavējuma naudu.

Akcija attiecas uz RNP klientiem – ar kuriem iepriekš nav noslēgts izlīgums notariālajā kārtībā un kuriem nav stājies likumīgā spēkā tiesas nolēmums par parāda piedziņu. Lai noslēgtu izlīgumu, klientam jāiesniedz aizpildīta izlīguma pieteikuma veidlapa, kura ir pieejama ŠEIT vai RNP Klientu apkalpošanas centros.

Izlīguma noslēgšanai nepieciešamos dokumentus iespējams iesniegt uzņēmuma Klientu apkalpošanas centros. Pēc pieteikuma saņemšanas RNP sagatavos izlīgumu, informēs klientu par izlīguma nosacījumiem, un ka izlīgums sagatavots un klients var ierasties Klientu apkalpošanas centrā parakstīt izlīgumu.

Izlīgums stājas spēkā pēc tam, kad to ir parakstījis klients, un tas ir reģistrēts RNP.

Atgādinām, ka starp SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” un AS “Kredītinformācijas birojs” (Kredītbirojs) noslēgts līgums par dalību Kredītbiroja sistēmā. Līguma nosacījumi paredz, ka RNP nodos Kredītbirojam ziņas par fiziskām personām, kurām ir nenokārtotas parādsaistības ar RNP par pārvaldīšanu un saņemtajiem pakalpojumiem.