Kļūsti par mūsu klientu
Pašapkalpošanās portāls E-pārvaldnieks
Informācijas tālrunis: 8900

RNP sāk māju vecāko apmācību seminārus

2013-04-17

Turpinot pilnveidot sadarbību ar uzņēmuma klientiem, SIA „Rīgas namu pārvaldnieks” (RNP) uzsāk māju vecāko bezmaksas apmācību seminārus savā pārvaldīšanā esošo dzīvojamo māju vecākajiem. Pirmie 20 māju vecākie mācību programmas ciklu sāks 17. aprīlī. Māju vecāko apmācību mērķis ir uzlabot ar pārvaldīšanu un apsaimniekošanu saistīto lēmumu pieņemšanas ātrumu un kvalitāti.

RNP valdes priekšsēdētājs Ervins Straupe norāda: „Dzīvojamo māju vecāko vai pilnvaroto pārstāvju ievēlēšana ir nozīmīgs solis dzīvokļu īpašnieku kopības interešu realizēšanai mājas pārvaldīšanas procesā. Nodrošinot kvalitatīvu apmācību, mēs kopīgiem spēkiem varēsim efektīvāk plānot mājas uzturēšanu un veidot ātrāku lēmumu pieņemšanu arī tādos būtiskos jautājumos kā ēkas siltināšana.”

Lai uzlabotu RNP pārvaldījumā esošo ēku ilgtermiņa pārvaldīšanas plānošanu, remontdarbu uzkrājuma fonda veidošanu, kā arī lēmumu pieņemšanas kvalitāti, pārvaldīšanas un apsaimniekošanas procesos nepieciešams iesaistīt iespējami lielāku dzīvojamo māju vecāko jeb dzīvokļu īpašnieku kopību pilnvaroto pārstāvju skaitu. RNP sadarbībā ar Rīgas Tehniskās universitātes docenti Īrisu Simanoviču ir izstrādājis jaunu apmācību programmu māju vecākajiem. Tā ietver gan pārvaldīšanas un apsaimniekošanas juridiskos jautājumus, gan arī praktisko darbību izvērtēšanu. Vienā semināru ciklā iekļautas četras nodarbības. Pēc tā pabeigšanas dalībniekiem tiks izsniegti sertifikāti par mācību kursa noklausīšanos.

RNP arī turpmāk plāno veikt māju vecāko apmācību seminārus, lai uzlabotu sadarbību ar iedzīvotājiem lēmumu pieņemšanā. Pieteikties māju vecāko apmācībām iespējams RNP Klientu apkalpošanas centros, noformējot rakstveida iesniegumu, pievienojot dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku kopības pārstāvēšanas tiesību pilnvarojuma apliecinošus dokumentus. Par turpmāko semināru norises vietu un laiku māju vecākie tiks informēti personīgi.

Mājas vecākais ir dzīvokļu īpašnieku kopības ievēlēts starpnieks, kas palīdz nodrošināt ātras un kvalitatīvas sadarbības veidošanu starp dzīvojamās mājas pārvaldnieku un iedzīvotājiem. Mājas vecākā pamatfunkcija ir izprast un saskaņot dzīvokļu īpašnieku intereses mājas pārvaldīšanas jautājumos, kā arī pārstāvēt tās sadarbībā ar pārvaldnieku to sekmīgai īstenošanai, piemēram, piedaloties dzīvokļu īpašnieku kopsapulcēs, sekojot pārvaldnieka veiktajiem darbiem mājas kopīpašumā utt.