Kļūsti par mūsu klientu
Pašapkalpošanās portāls E-pārvaldnieks
Informācijas tālrunis: 8900

RNP samazina līgumsoda apmēru

2014-05-29

No šā gada 16. maija SIA „Rīgas namu pārvaldnieks” (RNP) pārvaldījumā esošo dzīvojamo māju dzīvokļu īrniekiem noteikts vienots līgumsods 0,1% apmērā par katru nokavēto maksājuma dienu no parāda kopsummas. Iepriekš līgumsods bija no 0,1% – 0,5%, jo pirms RNP izveidošanas katra namu pārvalde bija noteikusi savu līgumsoda apmēru.

Ņemot vērā, ka RNP dzīvokļu īpašniekiem piedāvā slēgt pārvaldīšanas un apsaimniekošanas līgumu, paredzot līgumsodu 0,1 % apmērā par katru nokavēto dienu no kavētās maksājuma summas, RNP valde nolēma arī dzīvojamo telpu īrniekiem noteikt tikpat lielu līgumsodu.

Rīgas domes 2009. gada 18. augusta lēmumā Nr.120 „Par dzīvojamo telpu īres parauglīguma apstiprināšanu un pašvaldības dzīvojamo telpu īres un apakšīres uzskaiti” apstiprināti dzīvojamo telpu īres parauglīgumi, kur nav noteikts konkrēts līgumsoda apmērs. Līdz ar to dzīvojamo telpu īrniekiem, kuri noslēguši īres līgumu pēc 2009. gada 18. augusta, kurā noteiktais līgumsods ir lielāks par 0,1%, RNP piedāvā noslēgt vienošanos, nosakot pielīgtā līgumsoda apmēru 0,1% apmērā. Savukārt īrniekiem, kuri noslēguši īres līgumu līdz 2009. gada 18. augustam, RNP piedāvā pārslēgt līgumu Rīgas domes 2009. gada 18. augusta apstiprinātajā redakcijā.

Līgumu par dzīvojamās telpas īri aktuālajā redakcijā, kā arī vienošanos par grozījumiem dzīvojamās telpas īres līgumā iespējams noslēgt visos RNP klientu apkalpošanas centros.