Kļūsti par mūsu klientu
Pašapkalpošanās portāls E-pārvaldnieks
Informācijas tālrunis: 8900

RNP samazina pārvaldīšanas maksu 326 mājām

2021-02-03

SIA „Rīgas namu pārvaldnieks” (RNP), atkārtoti analizējot māju finanšu rādītājus, ir pārskatījis pārvaldīšanas maksu, balstoties uz administratīvo un citu ar daudzdzīvokļu māju pārvaldīšanu saistīto izmaksu samazinājumu uzņēmumā. Neraugoties uz to, ka jaunās pārvaldīšanas maksas ir spēkā tikai no šā gada 1. janvāra, RNP izdevies samazināt pārvaldīšanas maksu no 3% līdz 24% aptuveni desmitajai daļai uzņēmuma klientu. Kopējais pārvaldīšanas maksas samazinājums attiecināms uz 326 mājām, kas gada griezumā ir ap 900 000 EUR.

Katra RNP pārvaldībā esošā māja tiek izvērtēta individuāli, lai pārvaldīšanas maksa tiktu izmantota maksimāli efektīvi. RNP arī turpmāk veiks padziļinātu pārvaldīšanas maksas analīzi, lai nodrošinātu, ka tā precīzi atspoguļo faktiskos izdevumus par ēkas pārvaldīšanu.

RNP valdes priekšsēdētājs Ronalds Neimanis: “Pārvaldīšanas maksai ir precīzi jāatspoguļo faktiskos izdevumus par ēkas pārvaldīšanu, nodrošinot kvalitatīvu pārvaldīšanas pakalpojumu. Iepriekšējos periodos veiktie pārvaldīšanas maksas aprēķini ne vienmēr ir bijuši precīzi, tāpēc, sākot darbu aizvadītā gada izskaņā, sākām detalizētu pārvaldīšanas maksu auditu. Tas ir rezultējies ar samazinātu pārvaldīšanas maksu vairāk kā 20 000 RNP klientu.”

RNP klientiem, situācijās, kad pārvaldīšanas maksa netiek pilnībā iztērēta, tā tiek novirzīta uz mājas uzkrājumu. Pārvaldīšanas maksa tiek izmantota dzīvojamās mājas  piesaistītās teritorijas un pašas ēkas sanitārajai kopšanai, tehniskajām apsekošanām, ūdensvada un kanalizācijas cauruļvadu sistēmas tehniskajai apkalpošanai, administratīvie izdevumi, kas saistīti ar ēkas pārvaldīšanu, līgumu slēgšana ar pakalpojumu sniedzējiem; uzskaitei, apstrādājot pakalpojumu sniedzēju rēķinus, kas tiek izstādīti par visu māju kopumā, un citu precīzi definētu pārvaldīšanas darbību veikšanai.

Samazinātā pārvaldīšanas maksa klientiem jau būs iekļauta marta pārvaldīšanas un saņemto pakalpojumu rēķinos. Informāciju par rēķinu, īpašuma apsaimniekošanas tāmi iespējams apskatīt arī vortālā www.e-parvaldnieks.lv.

Savukārt uzkrājuma līdzekļi tiek izmantoti plānoto remontdarbu veikšanai. Tie var būt jebkuri mājas remontdarbi, sākot no logu nomaiņas koplietošanas telpās, komunikāciju remontu, jumta seguma nomaiņas, ēkas daļu renovācijas u.c. nepieciešamiem darbiem.

Reizi gadā RNP sagatavo katras mājas pārvaldīšanas un apsaimniekošanas pārskatu par iepriekšējo gadu, kur atšifrēta informācija par saņemtajiem maksājumiem un izlietotajiem finanšu līdzekļiem, kā arī to sadalījums pa pozīcijām – kāds ir mājas finanšu līdzekļu atlikums.