Informācijas tālrunis: 8900

RNP saviem klientiem decembrī izsūtīs ūdens patēriņa skaitītāju rādījumu lapiņas

2019-12-19

SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” (RNP) klienti, kuri izmanto lapiņas ūdens patēriņa skaitītāju (ŪPS) rādījumu iesniegšanai, decembrī kopā ar rēķinu, saņems papildu sūtījumu ar ŪPS lapiņām nākamajiem trim mēnešiem.

Izmaiņas saistītas ar to, ka RNP izmantotā norēķinu programma nenodrošina iespēju visos rēķinos ievietot ŪPS rādījumu iesniegšanas lapiņu, ja ir ietverta visa pakalpojumu rēķinā iekļaujamā informācija. Tādējādi, lai visi klienti saņemtu korektas ŪPS rādījumu iesniegšanas lapiņas, tās tiks nogādātas klientiem kopā ar pakalpojumu rēķiniem un būs noformētas tāpat kā pakalpojuma rēķins.

Daļa klientu saņems divus atsevišķus sūtījumus no RNP, bet atsevišķiem klientiem, kuri decembrī saņem arī zemes nomas rēķinu, tiks nogādāti trīs sūtījumi. Aicinām klientus izmantot uzņēmuma atsūtītās ŪPS rādījumu iesniegšanas lapiņas.

ŪPS rādījumus 2019. gada decembrī visos formātos iespējams iesniegt no 20. līdz 28. datumam.

Iepriekš informējām, ka no decembra ŪPS rādījumu iesniegšanas lapiņas tiks atgrieztas pakalpojumu rēķinos, saistībā ar vairākiem faktoriem. Pirmkārt, šajā priekšsvētku periodā, mēneša beigās ir vairākas svētku dienas, tāpēc uzņēmuma pagaidu valde neuzskata par pamatotu nepieciešamību klientus virzīt uz RNP klientu apkalpošanas centriem, lai saņemtu drukātās lapiņas. Otrkārt, tie klienti, kuri turpina izmantot lapiņas, acīmredzami arī turpmāk neplāno izmantot citu ŪPS rādījumu iesniegšanas formātu, tāpēc šo cilvēku virzīšana uz klientu apkalpošanas centriem, lai saņemtu ŪPS rādījumu iesniegšanas lapiņas nākamajiem trīs mēnešiem, nav ekonomiski pamatota. Treškārt, primārais mērķis, kas tika izvirzīts, ieviešot izmaiņas ŪPS rādījumu iesniegšanas kārtībā, lai palielinātu uzņēmuma elektronisko pakalpojumu lietotāju skaitu, ir panākts.