Kļūsti par mūsu klientu
Pašapkalpošanās portāls E-pārvaldnieks
Informācijas tālrunis: 8900

RNP šogad sāks māju vecāko apmācības programmu

2012-03-15

SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” aizvadītajā mēnesi sniedza plašu informāciju par patērētā ūdens starpības jautājumiem un iespējamajiem risinājumiem starpības novēršanai. Kādi jaunumi attālinātās nolasīšanas ūdens skaitītāju ieviešanā, par to, kāda bijusi aizvadītā ziema un citiem jaunumiem Pastnieks noskaidros sarunā ar uzņēmuma valdes priekšsēdētāju Ervinu Straupi.

Cik tālu ir pavirzījies jautājums par attālinās nolasīšanas ūdens skaitītāju ieviešanu?

Runājot par attālinātās nolasīšanas ūdens skaitītāju nomu, šobrīd ir sagatavota tehniskā specifikācija ūdens skaitītāju iepirkumam un plānojam, ka nākamnedēļ to izsludināsim. Līdz ar to, pēc trīs ar pusi mēnešiem mēs zināsim uzvarētāju un sāksim attālinātās nolasīšanas skaitītājus uzstādīt klientiem. Savukārt biedrības, kuras kopsapulcē izlemj par skaitītāju uzstādīšanu izmantojot ēkas uzkrājumus vai arī iemaksājot līdzekļus skaitītāju nomaiņai, attālinātās nolasīšanas skaitītājus iespējams uzstādīt jau šobrīd.

Vai tas nozīmē, ka turpmākos 3,5 mēnešus, uzņēmuma klientiem ir vienkārši jāgaida?

Nebūt. Ja daudzdzīvokļu namā regulāri ir augsta patērētā ūdens starpība, dzīvokļu īpašniekiem kopsapulcē jālemj par to, kā ūdens starpības jautājumu risināt. Viens no risinājumiem precīzākai uzskaitei ir attālinātās nolasīšanas ūdens skaitītāji, līdz ar to dzīvokļu īpašniekiem ir jāpieņem lēmums par to uzstādīšanu. Kā jau minēju iespējas ir tos uzstādīt arī izmantojot ēkas uzkrājumus vai lemt par ūdens skaitītāju nomu.

Ko darīt to dzīvokļu īpašniekiem, kuru skaitītājiem līdz vasarai beigsies verifikācijas termiņš?

Esam sagatavojuši dokumentu paraugus, lai atvieglotu mūsu klientiem juridiski korektu lēmumu pieņemšanu. Tā iever balsojuma paraugu par mājas vecākā ievēlēšanu, lēmumu par attālinātās nolasīšanas skaitītāju uzstādīšanu, sagatavots lēmuma paraugs par ūdens starpības sadalīšanu tiem dzīvokļu īpašniekiem, kuri atsakās uzstādīt attālinātās nolasīšanas skaitītājus. Paralēli šiem lēmumu paraugiem ir izstrādāts projekts par kopsapulces lēmumu, ka pēc lēmuma pieņemšanas par attālinātās nolasīšanas skaitītāju uzstādīšanas, līdz brīdim, kad tiek uzstādīti jaunie ūdens skaitītāji, apsaimniekotājam jāņem vērā esošo skaitītāju rādījumi. Ar lēmuma projekta paraugu iespējams iepazīties uzņēmuma mājas lapā www.rnparvaldnieks.lv vai klientu apkalpošanas centros.

Vai obligāti nepieciešams šāds kopsapulces lēmums, kāpēc SIA Rīgas namu pārvaldnieks nevar ņemt vērā šos rādījumus bez kopsapulces lēmuma?

Diemžēl bez kopsapulces lēmuma mums nav tiesību akceptēt šādu skaitītāju rādījumus, saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 1013 ir jāpiemēro aprēķina formula, nepārsniedzot 10 kubikmetrus ūdens uz cilvēku.

Mums pēdējā lakā lasītāji uzdod jautājumu vai visiem jāmaina skaitītāji uz attālinās nolasīšanas skaitītājiem un kāpēc SIA Rīgas namu pārvaldnieks tik uzkrītoši aicina uz ūdens skaitītāju nomaiņu, kāpēc piedāvā nomu?

Daudzdzīvokļu ēkā, kurās neveidojas vērā ņemama ūdens starpība nav pat vērts lauzīt galvu par vienotu skaitītāju nomaiņu. Savukārt, ja regulāri veidojas apjomīga ūdens starpība, kura jāsedz visiem mājas iedzīvotājiem, jāizvērtē tehniskie risinājumi tās novēršanai. MK noteikumi Nr. 1013 nosaka, ka apsaimniekotājam jāpiedāvā risinājums. Jāatzīmē gan, ka ir ēkas, kurās nav vērā ņemamas ūdens starpības, bet jau ir pieņemts lēmums par attālinātās nolasīšanas skaitītāju uzstādīšanu, jo cilvēki novērtē jaunās tehniskās iespējas – pēc to uzstādīšanas dzīvokļu īpašniekam vairs nav jāseko līdzi skaitītāju rādījumiem, nav tie jāfiksē un nav jāaizpilda papīra vai elektroniskā formā, lai iesniegtu apsaimniekotājam. Nenoliedzami, tas ir ērtāk.

Runājot par ūdens skaitītāju nomu, mēs izskatījām šādu iespēju, lai dzīvokļu īpašniekiem, šajos salīdzinoši smagajos ekonomiskajos apstākļos, būtu izvēles iespēja – ja ēkai nav uzkrājumu, lai uzreiz nebūtu jāiegulda līdzekļi par skaitītāju iegādi un nomaiņu.

Jūs pieminējāt māju vecākos – lielākai daļai jūsu apsaimniekotajās ēkās nav ne biedrību, ne māju vecāko. Vai un kā plānojat šo situāciju mainīt?

Nenoliedzami daudzdzīvokļu ēkas apsaimniekošanas kvalitāti būtiski ietekmē apstāklis vai ēkai ir biedrība vai vismaz mājas vecākais – viens vai vairāki cilvēki, kuri seko līdzi mājas liktenim, iepazīstas un izvērtē sagatavoto ēkas tāmi, kopā ar dzīvokļu īpašniekiem plāno remontdarbus, tiem nepieciešamos uzkrājumus.

Lai veicinātu mājas vecāko institūta izveidošanos, esam plānojuši jau šogad uzsākt apmācības programmu māju vecākajiem. Tajā mūsu klientiem stāstīsim par svarīgākajiem ēkas apsaimniekošanas jautājumiem, lēmumu pieņemšanas kārtību, iespējām uzlabot ēkas tehnisko stāvokli.

Plašsaziņas līdzekļos izskanējusi informācija, ka šomēnes apkures rēķini būs vidēji par 16% lielāki nekā mēnesi iepriekš. Vai ar šādu izdevumu pieaugumu jārēķinās arī jūsu klientiem? Kā mazināt izdevumus par siltumu?

Diemžēl, ņemot vērā salīdzinoši auksto februāra mēnesi, rēķini par siltumu būs lielāki arī mūsu klientiem. Aukstas ziemas ir neizbēgama mūsu klimatiskās joslas sastāvdaļa. Salīdzinoši augstie siltumenerģijas tarifi un zemā ēku energoefektivitāte, nozīmē, ka aukstās ziemās rēķini par siltumu būs augsti. Pasaulē nav pazīmju, kuras liecinātu, ka nākotnē energoresursi, un tiem līdzi siltumenerģija varētu kļūt lētāka. Tas nozīmē, ka gandrīz ikvienas mūsu apsaimniekošanā esošās ēkas dzīvokļu īpašniekiem ir jāizvērtē ēkas siltināšanas iespējas. Tieši ēkas siltināšana ir ātrākā un efektīvākā iespēja samazināt rēķinus par siltumu. Īpaši laikā, kamēr vēl ir pieejams Eiropas līdzfinansējums ēkas siltumefektivitātes paaugstināšanai.