Kļūsti par mūsu klientu
Pašapkalpošanās portāls E-pārvaldnieks
Informācijas tālrunis: 8900

RNP valde iepazīstas ar jaunu tehnoloģiju izmantošanu

2011-11-17

SIA „Rīgas namu pārvaldnieks” valde Juglas un Mežciema iecirkņos iepazinās ar jauno tehnoloģiju izmantošanas pilotprojektiem uzņēmuma apsaimniekotajās ēkās. Juglas iecirknī 2010. gada oktobrī saskaņā ar remontdarbu plānu, 13 daudzdzīvokļu ēku kāpņutelpu apgaismošanai tika uzstādīti LED gaismekļi ar individuāliem kustību detektoriem katram gaismas ķermenim. Kopš LED gaismu ekspluatācijas sākuma, kāpņutelpās patērētās koplietošanas elektroenerģijas apjoms samazinājies par 34 līdz 83%, turklāt LED gaismekļu darba mūžs – 50 000 stundas ir ievērojami ilgāks, salīdzinot ar kvēlspuldzes mūžu, tādējādi samazinot tēriņus jaunu kvēlspuldžu iegādei. Pēc iepazīšanas ar pirmo LED gaismekļu uzstādīšanas un eklpuatācijas izmaksu analīzi, vēlmi uzstādīt LED apgaismojumu koplietošanas telpās izteikuši vēl virkne SIA „Rīgas namu pārvaldnieks” apsaimniekošanās esošo ēku klienti.

Savukārt, SIA „Rīgas namu pārvaldnieks” Mežciema iecirknī uzņēmuma valdes locekļi apskatīja ēkā uzstādītu ūdens apgādes uzskaites sistēmu ar attālinātu rādījumu nolasīšanas ūdens skaitītājiem. Šādas sistēmas skaitītāji nodrošina vienlaicīgu un augstas precizitātes ūdens pateriņa rādītāju iegūšanu. Tas nenoliedzami nodrošina taisnīgu patērētā ūdens aprēķinu ikvienam dzīvokļa īpašniekam.

SIA „Rīgas namu pārvaldnieks” valdes priekšsēdētājs Ervins Straupe norāda, ka dzīvokļu īpašniekiem maksimāli jāiesaistās lēmumu pieņemšanā attiecībā uz savu īpašumu, atgādinot, ka līdz 29. novembrim klientiem jāiepazīstas ar apsaimniekotāja sagatavotajām tāmēm 2012. gadam, izvērtējot apsaimniekotāja izstrādātos priekšlikumus par īpašuma apsaimniekošanu. „Tikai aktīvi iesaistoties sava īpašuma apsaimniekošanā un izvērtējot visas iespējas efektīvai īpašuma uzturēšanai, katrs dzīvokļa īpašnieks var paaugstināt savas dzīves vides kvalitāti.”

SIA „Rīgas namu pārvaldnieks” klientiem, kuri arī savas ēkas vēlas aprīkot ar LED apgaismojumu vai ūdens skaitītājiem ar attālinātu rādījumu nolasīšanu, aicinām šo jautājumu apspriest dzīvokļu īpašnieku kopsapulcē. Ierīkošanas un uzturēšanas izmaksu pilnvērtīgai analīzei uzņēmuma valde lūdz uz sapulci pieaicināt sava iecirkņa pārstāvjus.