Informācijas tālrunis: 8900

RNP valde noslēgusi pirmo granta līgumu par ēku atjaunošanu Rīgas vēsturiskajā centrā

2017-12-12

2017. gada oktobrī dzīvojamo ēku Blaumaņa ielā 21, Rīgā dzīvokļu īpašnieku kopība pieņēma lēmumu par ēku atjaunošanu, projektam piesaistot Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējumu.

Plānotās projekta izmaksas ir 861 529,16 EUR, no tām attiecināmās izmaksas 506 401,83 EUR. SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” (RNP) noslēdza granta līgumu ar AS “Attīstības finanšu institūcija Altum”, kas minēto ēku atjaunošanai ļaus piesaistīt grantu (Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējumu) 50% apmērā no attiecināmajām izmaksām – 253 200,91 EUR.

RNP valdes priekšsēdētājs Aivars Gontarevs: “Šīs ir pirmās vēsturiskās ēkas, kurām RNP veiks renovāciju, tomēr esmu pārliecināts, ka šo sarakstu jau tuvākajā laikā papildinās virkne citu ēku. Veicināt dzīvojamo ēku renovāciju, izmantojot Eiropas līdzfinansējumu un citus finansējuma avotus, ir viens no prioritārajiem RNP uzdevumiem. Pozitīvā tendence ir tā, ka dzīvokļu īpašnieki sāk apzināties, ka šis ir pēdējais Eiropas līdzfinansējuma periods, pēdējā iespēja renovēt savu īpašumu, pilnu remontdarbu tāmi sedzot ne tikai no uzkrātajiem vai aizņemtajiem līdzekļiem.”

Dzīvojamās mājas Blaumaņa ielā 21 ir  būvētas 1910. gadā pēc arhitekta Oto Lancka projekta. Tās atrodas valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa „Rīgas pilsētas vēsturiskais centrs” (valsts aizsardzības Nr.7442) teritorijā un UNESCO Pasaules kultūras un dabas mantojuma vietas Nr.852 „Rīgas vēsturiskais centrs” teritorijā, līdz ar to, izstrādājot dzīvojamo māju atjaunošanas projektus, bija jāņem vērā Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas norādījumi attiecībā uz kultūrvēsturiskās vides saglabāšanu – ēkām jāsaglabā fasādes, logu un durvju vēsturiskais izskats, jumta forma un jāievēro virkne citu nosacījumu.

Būvdarbus veiks SIA “RCBS”, būvuzraudzību nodrošinās SIA “RS Property”, autoruzraudzību nodrošinās AS “Komunālprojekts”, SIA “AKB Granta”, SIA “GP Projektu birojs”, projekta vadību nodrošinās SIA “Rīgas namu pārvaldnieks”, projektu finansēs AS “Swedbank”. Projektu plānots īstenot 2018.gadā.

Saskaņā ar energoaudita datiem, īstenojot dzīvojamo māju atjaunošanas projektu un plānotos energoefektivitātes pasākumus, būs iespējams sasniegt siltumenerģijas ietaupījumu apkurei 43% apmērā.

“Rīgas namu pārvaldnieks” ir Latvijas lielākais namu apsaimniekošanas uzņēmums. Tas tika izveidots, apvienojot 15 pašvaldības namu pārvaldīšanas kapitālsabiedrības, lai nodrošinātu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pārvaldīšanu pēc vienotiem principiem un uzlabotu pašvaldības kā dzīvojamo māju pārvaldnieka sniegto pakalpojumu kvalitāti. Uzņēmums apsaimnieko 4200 ēkas, kurās pakalpojumus saņem gandrīz 170 000 klientu.

Attēlā: Blaumaņa iela 21, Rīga

Attēlā: Blaumaņa iela 21, Rīga