Kļūsti par mūsu klientu
Pašapkalpošanās portāls E-pārvaldnieks
Informācijas tālrunis: 8900

Sākti siltināšanas darbi dzīvojamajai mājai Platā ielā 28 k-2

2014-01-03

Sadarbojoties SIA „Rīgas namu pārvaldnieks” un Latvijas Investīciju un attīstības aģentūrai sākti siltumnoturības uzlabošanas pasākumi dzīvojamajai mājai Platā ielā 28 k-2, Rīgā.

Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Platā ielā 28 k-2, Rīgā dzīvokļu īpašnieki 2012. gada 21. septembrī kopsapulcē pieņēma lēmumu par dzīvojamās mājas siltināšanu. SIA „Rīgas namu pārvaldnieks”, paveicot nepieciešamās dokumentācijas izstrādi un saskaņošanu, 2013. gada 10. septembrī ar SIA „Ēkas siltināšana” noslēdza līgumu par daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Platā ielā 28 k-2, Rīgā, vienkāršoto renovāciju Eiropas Savienības fonda projekta „Siltumnoturības uzlabošana daudzdzīvokļu ēkā Rīgā, Platā ielā 28 k-2” ietvaros. Būvniecības darbi uzsākti 2013. gada 18. decembrī – darbus plānots paveikt 2014.gada vasarā.

Dzīvojamajā mājā Platā ielā 28 k-2, Rīgā, renovācijas darbu ietvaros plānots veikt:

  • Fasādes renovāciju un siltināšanu;
  • Bēniņu grīdas siltināšanu;
  • Jumta renovāciju un siltināšanu;
  • Pagraba pārseguma siltināšanu;
  • Cokola siltināšanu;
  • Koplietošanas telpu durvju un lūku nomaiņu;
  • Koplietošanas telpu logu nomaiņu;
  • Dzīvokļu logu nomaiņu;
  • Apkures un karstā ūdens cauruļvadu siltumizolācijas nomaiņu.

Pēc renovācijas darbu izpildes plānots sasniegt siltumenerģijas ietaupījumu 43,2 % apmērā no kopējā siltumenerģijas patēriņa pirms projekta īstenošanas.

Būvuzraudzības darbus nodrošina SIA „Būves un būvsistēmas”.