Kļūsti par mūsu klientu
Pašapkalpošanās portāls E-pārvaldnieks
Informācijas tālrunis: 8900

Semināru cikls par atbalstu mājokļu siltināšanai noslēgsies Rīgā

2012-12-07

2012. gada 11. decembrī plkst. 10.00 Rīgā notiks pēdējais seminārs pasākumu ciklā par atbalstu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju renovācijai, kā arī par kvalitatīvu mājokļu renovāciju. Tajā tiek aicināti piedalīties daudzdzīvokļu māju renovācijas projektu īstenotāji, kā arī būvnieki, būvmateriālu ražotāji un tirgotāji, energoauditori un citi renovācijas procesā iesaistītie speciālisti.

Semināra „Daudzdzīvokļu māju renovācijas pamatnosacījumi un īstenošana” laikā klātesošie tiks informēti par Eiropas Reģionālā attīstības fonda aktivitātes „Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi” nosacījumiem, aktuālajām izmaiņām un renovācijas ieguvumiem, kā arī par biežāk pieļautajām kļūdām projektu sagatavošanā un ieviešanā. Semināru dalībnieki arī tiks informēti par būtiskākajām lietām, kas jāņem vērā projekta īstenošanas laikā no būvniecības darbu veikšanas aspekta. Pasākuma otrajā daļā lektori stāstīs par risinājumiem fasāžu un renovācijā, kā arī par siltumapgādes sistēmas renovāciju un pieļautajām kļūdām energoefektivitātes projektu īstenošanā. Seminārā renovācijas projektu īstenošanas pieredzē dalīsies SIA „Ventspils nekustamie īpašumi” valdes priekšsēdētājs Valdis Lesiņš.

Pasākums notiks š.g. 11. decembrī plkst. 10.00 Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras telpās (Rīga, Pērses iela 2). Sīkāku informāciju par semināru var saņemt Ekonomikas ministrijā (Inese Bērziņa, e-pasts: inese.berzina@em.gov.lv, tālr.: 67013240).

Semināru organizē Ekonomikas ministrija un Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra sadarbībā ar Rīgas plānošanas reģiona ES informācijas centru.

ERAF aktivitātes „Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi” mērķis ir paaugstināt daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitāti, lai nodrošinātu dzīvojamā fonda ilgtspēju un energoresursu efektīvu izmantošanu.

Papildu informācija par aktivitāti ir pieejama Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras mājas lapā un Ekonomikas ministrijas mājas lapā internetā. Jaunumiem par mājokļu renovāciju var sekot arī Twitter – twitter.com/siltinam, Youtube.com/siltinam.

Evita Urpena

LR Ekonomikas ministrijas

Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja

Tālr: 67013193;

E-pasts: Evita.Urpena@em.gov.lv; prese@em.gov.lv

Web: www.em.gov.lv;

Twitter: @EM_gov_lv, @siltinam

Youtube: http://www.youtube.com/ekonomikasministrijahttp://www.youtube.com/siltinam.