Kļūsti par mūsu klientu
Pašapkalpošanās portāls E-pārvaldnieks
Informācijas tālrunis: 8900

Šī gada uzdevumi

2012-01-24

Aizvadītā gada 29. decembrī, apvienojot 15 pašvaldības namu pārvaldes, tika izveidots pašvaldības SIA „Rīgas namu pārvaldnieks”. Ņemot vērā, ka kopš lēmuma par apvienotā uzņēmuma izveides pagājis gads, „Pastnieks” aicināja uz sarunu uzņēmuma valdes priekšsēdētāju Ervinu Straupi, lai runātu par paveikto aizvadītajā gadā, kā arī šā gada uzdevumiem.

Aizvadītā gada nogalē Rīgas domes priekšsēdētājs Nils Ušakovs masu medijos ir norādījis, ka daļai no uzņēmuma vadītājiem būs jāatstāj savi amati. Kāds ir Jūsu viedoklis?

Prioritārais kritērijs katra darbinieka vērtēšanā ir spēja paveikt uzticētos pienākumus, kā arī vēlme redzēt un domāt vairāk par to, kas tieši deleģēts. Katram darbiniekam ir jādomā par uzņēmumu kopumā, par uzņēmuma klientiem. Ja darbinieks neredz vai nevēlas redzēt tālāk par savu degungalu, nevēlas domāt par uzņēmuma ilgtermiņa attīstību, domāju, ka šādiem cilvēkiem nav jāstrādā „Rīgas namu pārvaldniekā”. Uzskatu, ka šāds kritērijs attiecas ne tikai uz vadītājiem.

Nenoliedzami apzinos, ka atsevišķās namu pārvaldēs darbinieki ilgstoši izturējušies pret saviem pienākumiem vieglprātīgi – ar apziņu, ka gan jau klients nekur neliksies. Mēs strādājam brīva tirgus apstākļos, tāpēc jāsaprot, ka uzņēmuma pastāvēšanas pamats ir tā klienti. Cilvēki, kuri ir apmierināti ar saņemto pakalpojumu. Cilvēki, kuri pat tad, kad nepiekrīt tam vai citam apsaimniekotāja piedāvājumam, saņem kvalitatīvu un izsmeļošu informāciju par iespējamajiem problēmas risinājumiem. Mums ir nevis vienkārši jāapsaimnieko mājas, bet jāveido ilgtermiņa sadarbība ar mūsu klientu, plānojot mājas uzturēšanu ilgtermiņā, domājot par tās tehniskā stāvokļa un sekojoši arī vērtības paaugstināšanu.

Tieši šo apsvērumu dēļ uzņēmuma apvienošanas gaitā daļa no vadītājiem savus amatus jau ir atstājuši. Bez tam varu teikt, ja kāds no vadītājiem savā ikdienas darbā neievēros šos principus, darbs „Rīgas namu pārvaldniekā” būs jāatstāj.

Esat izveidojuši klientu apkalpošanas sistēmu, ieviesuši anonīmo tālruni, e-pastu. Par ko cilvēki sūdzas, kā jūs viņiem palīdzat?

Esam definējuši, ka paralēli klientu īpašumu apsaimniekošanas efektivitātes paaugstināšanai strauji jākāpina klientu apkalpošanas seviss. Tas iever gan klientu apkalpošanas centrus iecirkņos, gan anonīmo uzticības tālruni 67415454 un e-pastu info@rnparvaldnieks.lv. Tas joprojām sekmīgi strādā, šobrīd uz to esam saņēmuši vairāk nekā pustūkstoti zvanu un epastu. Turklāt, lielākā daļa no šiem zvaniem nav anonīma – zvanītāji atstāj kontaktinformāciju un, pēc faktu pārbaudes, mēs arī sniedzam atbildi. Tiesa gan, faktu pārbaude var aizņemt nedēļu vai divas. Diemžēl liela daļa no šiem zvaniem saistīta ar jautājumiem, kurus kā apsaimniekotājs tieši ietekmēt nevaram. Piemēram, joprojām aktuāli ir zemes nomas jautājumi, jautājumi par ūdens starpību.

Vai taisnība, ka Jūs personīgi noklausaties visas anonīmajā tālrunī automātiskajā atbildētājā atstātās ziņas?

Taisnība. Atstātās ziņas klausos, kopš anonīmā tālruņa izveidošanas brīža un pagaidām neplānoju šo funkciju deleģēt citiem uzņēmuma darbiniekiem, jo atstātie ziņojumi man sniedz ieskatu klientu problēmās, lieliski ilustrē situāciju un rāda vai pilnveidojam savu darbu pareizajā virzienā.

Jūs minējāt ūdens starpības problēmu. Par šo jautājumu tiek runāts gadiem. Gadiem tiek veidotas dažāda līmeņa darba grupas, tiek definēti mērķi, tomēr pēc būtības vezums nekust ne no vietas. Vai Jūs redzat risinājumu šai problēmai vismaz SIA „Rīgas namu pārvaldnieka” apkalpotajās ēkās?

Nenoliedzami šī ir nozīmīga problēma, jo ir vairāk nekā skaidrs, ka pamatā šī situācija saistīta ar skaitītāju rādīju ietekmēšanu, ko veic negodprātīgi klienti. Rezultātā godīgiem klientiem jāmaksā noblēdītā starpība, jo mājai uzstādītais ienākošais skaitītājs fiksē, cik daudz ūdens ēkā patērēts. Situācija, kurā ēkās veidojas 20 līdz pat 100% procentu starpība ir nepieļaujama. Nav normāli, ka daļa klientu maksā par citiem. Ņemot vērā jautājuma aktualitāti, esam izstrādājuši vairākus scenārijus, kā klienti, neveicot nekavējošus ieguldījumus no savas kabatas, varēs panākt godīgus maksājums par ūdeni. Šobrīd esam noslēguma stadijā saistībā ar priekšlikumiem un domāju, ka nākamo divu nedēļu laikā mēs izvēlēsimies vienu, optimālāko risinājumu un piedāvāsim saviem klientiem.

Vai tas nozīmē, ka est izstrādājuši jaunu plānu, kurš nav saistīts ar jaunās paaudzes skaitītāju uzstādīšanu, kuru piedāvajat saviem klientiem?

Runājot par pilotprojekta ēkām Mežciemā, kurās uzstādīti ūdens skaitītāji ar attālināto nolasīšanu, jāsaka, ka šī sistēma sevi ir attaisnojusi pilnībā. Pozitīvā ziņa ir tā, ka aizvien jaunas mājas izsaka vēlmi uzstādīt savā namā skaitītājus ar attālināto rādījumu nolasīšanu. Tomēr uzskatu, ka tas ir daudz par maz, jo pēc būtības šādai sistēmai jābūt uzstādītai katrā mājā, kurā ir kaut cik vērā ņemama starpība. Ja ūdens starpība pārsniedz 20 %, visai ēkai vienlaikus būtu jāuzstāda modernie attālinātās nolasīšanas skaitītāji. Tāpēc mums jāpiedāvā maksimāli izdevīgs risinājums, par kuru dzīvokļu īpašnieki varētu varētu vienoties bez strīdiem.

Jau atkal tiek pieminēta dzīvokļu īpašnieku spēja vienoties. Vai situācija ar lēmumu pieņemšanu daudzdzīvokļu ēkās ir uzlabojusies?

Diemžēl strauja progresa šajā jautājumā nav. Atsevišķos gadījumos dzīvokļu īpašnieku nespēja vienoties pat par elementāriem jautājumiem, piemēram, atkritumu urnas izvietojums pie ēkas, nemaz nerunājot par nozīmīgākiem remontiem, ir prātam neaptverama.Esam noslēguši uzņēmuma apvienošanas tehnisko pusi un šobrīd rit darbs pie priekšlikumiem situācijas uzlabošanai. Dzīvokļu īpašniekiem jāsaprot, ka pasliktinoties kopējam ēkas tehniskajam stāvoklim mazinās ne vien dzīves kvalitāte, bet arī viņu īpašuma vērtība. Savukārt labi un ar atbildību uzturēta īpašuma vērtība paaugstinās.

Kā SIA „Rīgas namu pārvaldnieks” sokas ar savu klientu ēku iesaistīšanu Eiropas līdzfinansētajā siltināšanas programmā?

Mūsu uzņēmumā dažādās izskatīšanas stadijās šobrīd ir 40 ēku renovācijas projekti. Tas ir par 10 projektiem mazāk nekā bijām plānoši aizvadītajā gadā, tomēr salīdzinot ar situāciju pirms apvienošanas, kad pašvaldības apsaimniekošanas uzņēmumiem nebija realizēts neviens šāds projekts, tas ir vērā ņemams progress. No klientu puses interese turpina pieaugt, bet mēs ar katru nākamo projektu iegūstam augstākas kvalifikācijas pieredzi šādu projektu realizēšanā. Interese par energoefektivitāti paaugstinošas renovācijas veikšanu turpina palielināties. Dzīvokļu īpašniekiem der atcerēties tikai dažas lietas – rēķini par siltumu krasi samazinās, dzīves vides kvalitāte paaugstinās un pieaug arī īpašuma vērtība.

Daudz jautājumu ir par zemes nomu, tās lielumu. Ko šajā situācijā var darīt apsaimniekotājs, lai ietekmētu maksājumu lielumu, ņemot vērā, ka pārstāvat dzīvokļu īpašniekus?

2011. gads bija pirmais gads, kad SIA „Rīgas namu pārvaldnieks” klienti, kuru mājas atrodas uz cita īpašnieka zemes, saņēma krasi pieaugušus rēķinus par zemes nomu. Nozīmīgais pieaugums bija saistīts ar Satvermes tiesas spriedumu par to, ka situācijā, kad ēkas un zemes īpašnieks nevar vienoties par procentu likmi, par nekustamā īpašuma nomu tiek piemērota 6 % likme no kadastra vērtības. Jau aizvadītajā gadā uzņēmuma juridiskais dienests veicot pārrunas ar zemes īpašniekiem , 2/3 gadījumu vienojās par zemāku procentu likmi. Atlikušajos gadījumos īpašnieks nepiekrita zemākai nomas maksas likmei. Šobrīd apsaimniekotājiem nav daudz instrumentu, kā ietekmēt galējo maksājuma summu par zemes nomu. Kadastrālo vērtību zemei nosaka Valsts zemes dienests, vadoties pēc likuma. Zemes gabals ap māju savulaik ir uzmērīts un nostiprināts. Līdz ar to vienīgais, ko šobrīd apsaimniekotājs var darīt, ir mēģināt vienoties par procentu likmi. Sarunās ar zemes īpašniekiem mēs neuzsveram konkrētā īpašuma likmi, bet gan rēķinam un runājam par mājas un sekojoši arī dzīvokļa maksājumu – īpašnieki sāk apjaust, ka daudzi dzīvokļu īpašnieki nespēj samaksāt zemes nomas maksu, jo to ienākumi ir pārāk zemi. Tāpēc mēs cenšamies ar zemes īpašniekiem vienoties par tādu galīgo zemes nomas maksu gadā, kuru iedzīvotāji būtu spējīgi samaksāt, lai nekrātos parādi. Īpašniekiem jāsaprot, ka nevar iekasēt no dzīvokļa īpašnieka tādas summas, kuras viņam nav. Balstoties uz 2011. gada pieredzi, SIA „Rīgas namu pārvaldnieks” sarunās par 2012. gadu centīsties rast zemes īpašniekos izpratni par nesamaksāto summu, kā arī rast kompromisu, slēdzot līgumu par nākamo gadu. Informācija par zemes nomas aprēķina kārtību būs norādīta komunālo pakalpojumu rēķinā par janvāri. Jāazīmē, ka ir virkne līgumu par zemes nomu, kuri noslēgti vēl pirms uzņēmuma izveidošana ar likmi 6% un termiņu līdz pat 2013. gadam. Attiecībā uz šiem līgumiem mēs piedāvasim zemes īpašniekiem pārskatīt līguma nosacījumus.

Vai aizvadītajā gadā esat izpildījuši remontu plānu?

Diemžēl attiecībā uz paveiktajiem remonta gadiem aizvadītais gads jāvērtē ar mīnusa zīmi. Daļa darbu aizkavējās saistībā ar liela apjoma iepirkumiem, piemēram, jumtu remontu konkurss ar periodu 3 gadi, noslēdzās tikai rudenī. Līdzīgi ar fasāžu un balkonu remontu konkursu. Aizkavēšanās aizvadītajā gadā vien nozīmē, ka šogad remondarbus veiksim lielākā skaitā ēku.