Kļūsti par mūsu klientu
Pašapkalpošanās portāls E-pārvaldnieks
Informācijas tālrunis: 8900

SIA "Getliņi EKO" paaugstina atkritumu apglabāšanas tarifu

2016-04-08

Informējam, ka pamatojoties uz Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas lēmumu, no 2016. gada 5. maija SIA “Getliņi EKO” apsaimniekotajā poligonā “Getliņi” tiek noteikti šādi atkritumu tarifi:

  • Sadzīves atkritumi – mājsaimniecībā, tirdzniecībā, pakalpojumu sniegšanas procesā vai citur radušies atkritumi, ja tie īpašību ziņā ir pielīdzināmi mājsaimniecībās radītajiem atkritumiem – 32.64 EUR par tonnu (bez PVN);
  • Ražošanas atkritumi – atkritumi, kas radušies ražošanas procesā un būvniecībā – 36.00 EUR par tonnu (bez PVN).

SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” aicina savus klientus iesaistīties atkritumu šķirošanā, tādējādi samazinot apglabājamo atkritumu apjomu. Lai dzīvojamajai mājai tiktu uzstādīti atkritumu šķirošanas konteineri, dzīvokļu īpašnieku kopībai jāiesniedz RNP pieteikums par atkritumu šķirošanas konteineru uzstādīšanas nepieciešamību.

Norādām, ka sadzīves atkritumu apglabāšanas tarifa izmaiņas nav saistītas ar SIA „Rīgas namu pārvaldnieks” darbību. Papildus informācija pieejama www.sprk.gov.lv.