Kļūsti par mūsu klientu
Pašapkalpošanās portāls E-pārvaldnieks
Informācijas tālrunis: 8900

SIA "Rīgas meži" konsultē RNP darbiniekus apstādījumu uzturēšanā

2014-04-10

Šā gada 9. aprīlī Rīgas pašvaldības SIA „Rīgas meži” daļas Dārzi un parki speciālisti pēc pašvaldības namu apsaimniekošanas uzņēmuma „Rīgas namu pārvaldnieks” (RNP) lūguma Spodrības mēneša ietvaros veica savstarpēju pieredzes apmaiņu un konsultācijas apstādījumu sakopšanas, teritoriju labiekārtošanas un uzturēšanas jautājumos.

Apmācību praktisko nodarbību seminārs un paraugdemonstrējumi apstādījumu sakopšanā notika RNP apsaimniekojamajā teritorijā Malienas ielā 1, Rīgā. Tika apskatītas veicamā darba metodes, agrotehniskie pasākumi un izmantojamo rokas un motorinstrumentu pielietojums. Semināra dalībnieki varēja uzzināt par teritoriju apsaimniekošanā izmantojamām darba metodēm un profesionālo instrumentu iespējām, veicamo darbu racionalizāciju, kā arī paši izmēģināt praksē šo instrumentu iespējas.

Lai sekmētu Rīgas teritorijas sakopšanu no 31.marta līdz 30.aprīlim visā Rīgā tiek organizēts Spodrības mēnesis un Meža dienas.

SIA „Rīgas meži” uzdots organizēt atkritumu savākšanu un izvešanu no mežiem un apstādījumiem, sniegt izglītības iestādēm apkārtnes sakopšanai nepieciešamo tehnisko palīdzību, veikt meža atjaunošanu, meža kultūru kopšanu un papildināšanu, kā arī konsultēt namu apsaimniekotājus, iestādes un organizācijas par apstādījumu kopšanu un teritorijas labiekārtošanu.

Papildu informācija:
Andis Gremze
SIA „Rīgas meži”
Daļa „Rīgas dārzi un parki”
Rīdzenes iecirkņa vadītājs
Tālr. 29456145