Informācijas tālrunis: 8900

Siltumapgādes sistēmas stabilizēšana turpinās ēkās, kurās veikti nelegāli siltumapgādes sistēmas pārbūves darbi

2018-11-12

Vairāk nekā 10 SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” (RNP) pārvaldītajās ēkās turpinās darbi māju apkures sistēmu atgaisošanai, stabilizēšanai un tehnisko problēmu novēršanai. Ierobežotās iespējas veikt apkures sistēmas stabilizāciju saistītas ar nelegālajām apkures sistēmas pārbūvēm, kas veiktas dzīvokļu īpašumos.

Tā kādā dzīvoklī konstatēta nelegāla radiatoru izvietošana uz lodžijām, tādējādi traucējot visas ēkas siltumapgādes sistēmas caurteci. Atsevišķos dzīvokļos konstatēta nelegālas, ēkas un tās siltumapgādes sistēmai neatbilstošas, kā arī tehniski diletantiskas sistēmas silto grīdu izbūvē daudzdzīvokļu ēku dzīvokļos, to patvarīgi pieslēdzot daudzdzīvokļu ēkas siltumapgādes sistēmai. Daudzās ēkās konstatēta nelegāla ventiļu uzstādīšana siltumapgādes sistēmai, kas ierobežo siltuma piegādi nevis vienā īpašumā, bet visā ēkā. Tie ir tikai atsevišķi gadījumi, kad veicot nepārdomātu, ēkas siltumapgādes sistēmas īpatnībām neatbilstošu un nesaskaņotu būvniecību, cieš desmitiem un pat simtiem kaimiņu, kuriem traucēta siltuma piegāde.

“Protams, šādi gadījumi ierobežo mūsu iespējas ar standarta risinājumiem novērst problēmas siltuma piegādāšanā. Vairumā gadījumu dzīvokļu īpašnieki neapzinās un nav gatavi pieņemt faktu, ka problēmas ar šīm ēkām, saistītas nevis ar RNP vai PS “Siltumserviss Rīga” (SSR) darbu, bet nelegāliem un nesaprātīgiem siltumapgādes sistēmas pārbūves darbiem. Loģiski, ka pēc tam, kad SSR un RNP darbinieki vairākkārt nesekmīgi mēģinājuši stabilizēt siltumapgādes sistēmas darbu šādās ēkās, ātrāk vai vēlāk atrod problēmas avotu kādā no dzīvokļiem. Protams, mēs atbalstam darbu veikšanu ikvienā no īpašumiem, tomēr aicinu katru dzīvokļu īpašnieku, pirms to uzsākšanas, saskaņot tos ar pārvaldnieku, lai neradītu papildus neērtības citiem dzīvokļu īpašniekiem, jo tas skar ēkas koplietošanas komunikācijas”, norāda RNP valdes priekšsēdētājs Aivars Gontarevs.

Vairākās daudzdzīvokļu ēkās pilnīga apkures sistēmas stabilizēšana aizkavējusies saistībā ar to, ka dzīvokļu īpašnieki nenodrošina piekļuvi pie siltumapgādes sistēmas elementiem, kas izvietoti dzīvokļos. Normatīvie akti neparedz iespēju pārvaldniekam piekļūt koplietošanas komunikāciju elementiem dzīvokļos bez īpašnieka ziņas.

Ņemot vērā pēdējās nedēļās apkopoto informāciju, RNP aicina dzīvokļu īpašniekus neveikt sistēmas atgaisošanu pašrocīgi, jo tās rezultātā bez siltuma var palikt visa māja vai kāpņu telpa, kā arī, ja radiatori aprīkoti ar termoregulatoriem, tos iestatīt uz maksimāli augstu temperatūru, lai neierobežotu siltuma cirkulāciju.

Lai nomainītu radiatorus savā dzīvokļa īpašumā, nepieciešams veikt turpmāk aprakstītās darbības (šos darbus iespējams veikt tikai pēc apkures sezonas beigām):

Vispirms jāizstrādā projekts, jo visi sildelementi, kas uzstādīti dzīvokļu īpašumos, ir visas ēkas apkures sistēmas sastāvdaļa, t.i., dzīvokļu īpašnieku kopīpašums, līdz ar to jebkura pārbūve veicama tikai pēc projekta izstrādes. Licencēts uzņēmuma pārstāvis novērtēs, kādus radiatorus (cik lielas jaudas) drīkst uzstādīt. Projektā jābūt norādītiem radiatoru tehniskajiem parametriem. Papildus informējam, ka projektā jāparedz ēkā esošās siltumapgādes sistēmas izmaiņas, t.sk. hidrauliskā režīma izmaiņu aprēķins, siltuma atdeves aprēķins ēkas koplietošanas telpu apkurei un siltuma atdeve no stāvvadiem, kuri saglabājas dzīvoklī pēc rekonstrukcijas;

Radiatoru nomaiņas projektu nepieciešams saskaņot ar RNP iecirkņa speciālistiem (kādi bija vecie radiatori un kādi būs jaunie), jo tiek veikta radiatoru uzstādīšanas uzraudzība, lai apkures laikā siltuma bilance neietekmētu pārējos dzīvokļus, tehnisko projektu nepieciešams iesniegt 2 eksemplāros.

Dzīvoklī patvarīgi ierīkota siltā grīda, kā rezultātā neproporcionāli palielināta kopējas apkures sistēmas siltuma jauda, traucējot normālu sistēmas darbību visā ēkā.

Dzīvoklī patvarīgi radiators uz lodžijas, kā rezultātā neplānoti palielinot apkurināmo platību, samazinot apkures sistēmas caurplūdi, rezultātā traucējot normālu sistēmas darbību visā ēkā.

Dzīvoklī patvarīgi ierīkots ventilis apkures stāvvadā, kā arī standarta caurules aizstātas ar kapara cauruli, bet apvada līnijas, ar samazinātu caurplūdes diametru, kā rezultātā traucējot normālu sistēmas darbību visā ēkā.