Kļūsti par mūsu klientu
Pašapkalpošanās portāls E-pārvaldnieks
Informācijas tālrunis: 8900

Siltumapgādes sistēmas stabilizēšanas darbi turpinās 41 SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” mājā

2018-10-29

Siltums visām SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” (RNP) pārvaldītajām ēkām tika pieslēgts līdz 19. oktobrim, bet nākamās nedēļas turpinājās māju apkures sistēmu atgaisošana, stabilizēšana un tehnisko problēmu novēršana. Šobrīd darbi turpinās 41 ēkā, kurā apkure ir pieslēgta, bet nestrādā pilnvērtīgā un pilnībā automatizētā režīmā. Šajās ēkās darbus pilnībā paredzēts pabeigt tuvākajās dienās.

RNP valdes priekšsēdētājs Aivars Gontarevs atvainojas klientiem par sagādātajām neērtībām un norāda, ka šobrīd prioritārais uzdevums ir nodrošināt atbilstošu siltuma komforta līmeni visiem klientiem visos dzīvokļos. Jāņem vērā ka, tā kā siltums lielai daļai ēku ir mazākā apmērā, arī maksājuma lielums būs mazāks nekā ierasts.

RNP šis ir pirmais sadarbības gads ar PS “Siltumserviss Rīga” (SSR), nevis gadu desmitos pārbaudītais partneris AS “Rīgas Siltums” (RS), kam bija uzkrāta liela pieredze RNP māju apkalpošanā. Šāda pieredze nav nevienam citam uzņēmumam, tajā skaitā arī SSR, kas to šobrīd strauji apgūst.

Ņemot vērā pēdējās nedēļās apkopoto informāciju, RNP aicina dzīvokļu īpašniekus neveikt sistēmas atgaisošanu pašrocīgi, jo tās rezultātā bez siltuma var palikt visa māja vai kāpņu telpa, kā arī, ja radiatori aprīkoti ar termoregulatoriem, tos iestatīt uz maksimāli augstu temperatūru, lai neierobežotu siltuma cirkulāciju.

Jauna partnera izvēle saistīta ar Valsts kontroles revīzijas ieteikumiem – pakalpojumu sniedzēju izvēlēties konkursa kārtībā, nodrošinot klientiem ekonomiski izdevīgāko pakalpojuma cenu. 2016. gada 16. novembrī tika izsludināts iepirkums par “Siltumapgādes sistēmu tehnisko apkopi”. Iepirkumā par uzvarētāju tika atzīts pretendents – piegādātāju apvienība SSR, kas sastāv no SIA “Adapteris”, SIA “Alpex”, SIA “LEP Energy” un SIA “SB”. RS piedāvājums tika atzīts par neatbilstošu iepirkuma dokumentācijā ietvertajām prasībām. Proti, RS bija nepareizi aizpildījis finanšu piedāvājumu. Saskaņā ar SSR finanšu piedāvājumu, iedzīvotāju veicamajiem maksājumi par siltumapgādes sistēmas apkalpošanu pēc jaunā līguma noslēgšanas vidēji jāsamazinās par 17%.

Par iepirkuma rezultātiem RS 2017. gada 30. jūnijā iesniedza iesniegumu Iepirkumu uzraudzības birojā. Iepirkumu uzraudzības birojs, izvērtējot RS argumentus un RNP paskaidrojumus, 2017. gada 31. jūlija lēmumā atzina, ka RNP ir rīkojies atbilstoši iepirkuma nolikumā noteiktajam un pamatoti atzinis RS piedāvājumu par neatbilstošu iepirkuma dokumentācijā ietvertajām prasībām.