Kļūsti par mūsu klientu
Pašapkalpošanās portāls E-pārvaldnieks
Informācijas tālrunis: 8900

Šķiroto atkritumu konteineru uzstādīšana un novietnes izveide

2019-02-26

Sadzīves atkritumi ir neatņemama un likumsakarīga ikdienas sastāvdaļa. Toties ir lietas, ko ikviens no mums var ietekmēt – sakopta vide, ilgtspējīga nākotne un samazināts ikmēneša rēķins. Nodokļu likme par atkritumu apglabāšanu katru gadu aug: 2017. gadā tā bija 25,00 EUR par tonnu, šogad tā ir 43,00 EUR, bet nākamgad – 50,00 EUR. Taču šķiroto atkritumu izvešana ir bez papildu samaksas. Izskaidrosim, kā Jūs varat ne tikai rūpēties, lai atkritumi tiktu nogādāti paredzētās vietās un nenodarītu kaitējumu, bet arī samazināt atkritumu apsaimniekošanas izmaksas.

ATKRITUMU ŠĶIROŠANA

Atkritumu šķirošana ir vienkāršs process, kas neprasa nedz daudz laika, nedz arī kādus speciālus resursus. Šķirojot atkritumus, galvenais ir no sadzīves atkritumiem atdalīt tos atkritumu veidus, kurus iespējams nodot otrreizējai pārstrādei. Veido ilgtspējīgu nākotni un samazini atkritumu apsaimniekošanas izmaksu!

Pietiks kaut tikai ar vienu dzīvokļa īpašnieka pieteikumu, lai uzstādītu šķiroto atkritumu konteinerus, ja dzīvojamai mājai piesaistītajā teritorijā ir brīva vieta konteineru uzstādīšanai. Taču, ja pie dzīvojamās mājas šķiroto atkritumu konteineri reiz bijuši uzstādīti un ir noņemti tā dēļ, ka tajos izmesti parastie, nešķirotie atkritumi, tad par atkārtotu šķiroto atkritumu konteineru uzstādīšanu pārvaldniekam jāiesniedz kopības lēmums, kur 50% + 1 dzīvokļu īpašnieks ir nobalsojis “PAR” šķiroto konteineru uzlikšanu. Iesniegumu/kopības lēmumu jāiesniedz pārvaldniekam:

  • Jebkurā RNP Klientu apkalpošanas centrā;
  • Elektroniski sūtot uz e-pastu rnparvaldnieks@rnparvaldnieks.lv, noformējot dokumentu atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām dokumentu noformēšanas prasībām un jābūt ar juridisko spēku;
  • Sūtot pa pastu.

Pēc tam, kad RNP speciālists ir saņēmis iesniegumu/kopības lēmumu, tiek pārbaudīts, vai iesniegums/lēmums ir saistošs un izpildāms, un ir atbilstošs Dzīvokļa īpašuma likuma prasībām. To, vai tiks uzstādīti šķiroto atkritumu konteineri vai arī nē, RNP speciālists informē dzīvojamās mājas pārstāvi. Ja dzīvojamās mājas teritorijā var uzstādīt šķiroto atkritumu konteinerus,  tad pārvaldnieks nosūtu pieteikumu atkritumu apsaimniekotājam par šķiroto atkritumu konteineru uzstādīšanu, kā arī norāda informāciju par konteineru iztukšošanai nepieciešamo reižu skaitu nedēļā vai mēnesī. Atkritumu apsaimniekotājs uzstāda konteinerus norādītajā vietā.

ATKRITUMU NOVIETNES IZVEIDE

Atkritumu laukums ar nojumi sakārto vidi, taču slēgta tipa atkritumu novietne – parūpējas, lai svešinieki neizmestu savus atkritumus Jūsu konteineros. Līdzīgi kā ar šķiroto atkritumu konteineru uzstādīšanu, ir nepieciešams dzīvojamās mājas kopības lēmums. Taču, lai uzsāktu novietnes projekta izstrādi, 75% dzīvokļu īpašniekiem ir jānobalso “PAR” un jādefinē finansējuma avots. Kopības lēmums jāiesniedz pārvaldniekam.

Pirmais novietnes izveides posms ir projektu izstrāde. Pēc tam, kad projekts ir izstrādāts, var ķerties klāt pie tās realizēšanas ar izvēlēto uzņēmumu, kurš veiks nepieciešamos darbus. Pati atkritumu novietne maksā 2000 – 4000 EUR bez PVN (atkarībā no specifikācijas un nepieciešamā izmēra). Ja dzīvojamās mājas piesaistītajā teritorijā nav laukuma, kur novietot novietni, tad jārēķinās ar papildu izmaksām – laukuma izveide, nobruģēšana utt. Laiks, cik ilgā laikā var izveidot atkritumu novietni, ir atkarīgs no finansējuma avota (vai ir nepieciešams veidot uzkrājumu), kā arī novietnes specifikācijas un izmēra.

Papildu informācija par dzīvokļu īpašnieku kopības lēmuma pieņemšanas kārtību, kā arī kopības lēmumu pieņemšanas dokumentu paraugi pieejami mājas lapas sadaļā “Klientiem – Kopības lēmumu pieņemšana”.

Balsojiet un esiet par sakārtotu vidi un ilgtspējīgu nākotni!