Informācijas tālrunis: 8900

Sociālā eksperimenta "Atkritumu šķirošanas paraugmāja" rezultāti

2016-12-19

Šī gada 15.augustā SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” sadarbībā ar atkritumu apsaimniekotāju SIA “Clean R” uzsāka vēl nebijušu sociālo eksperimentu – “Atkritumu šķirošanas paraugmāja”. Atkritumu šķirošanas projekts norisinājās dzīvojamā mājā Meiju ielā 2, Rīgā, kur iedzīvotāji atbalstīja atkritumu šķirošanas uzsākšanu. Vairāk kā trīs mēnešu garumā mājas iedzīvotāji aktīvi šķiroja atkritumus, savukārt mājas pārvaldnieks un atkritumu apsaimniekotājs veica šķiroto atkritumu monitoringu.

Projekts ir noslēdzies ar pozitīvu rezultātu – mājas iedzīvotāji sasnieguši 20 % sadzīves atkritumu samazinājumu, šķirojot atkritumus! Provizoriskais ietaupījums mājai gada griezumā varētu sasniegt pat 100 EUR.

Samazināt izdevumus iespējams, jo šķiroto atkritumu izvešana un nodošana otrreizējai pārstrādei ir bez maksas! Turklāt sadzīves atkritumos ir aptuveni 30-40% šķirojamo materiālu.

Ņemot vērā rezultātus, var secināt, ka sadzīves atkritumu šķirošana ir iespējama ne tikai privātmājās un mājas ar salīdzinoši mazu īpašumu skaitu, bet arī lielās daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās, kur īpašumu skaits ir vairāki desmiti. Piemēram, Meiju ielā 2, Rīgā, ir 70 dzīvokļu īpašumu, kuros dzīvo ģimenes. Kopīgiem spēkiem, ar kopīgu mērķi – uzākt atkritumu šķirošanu, ikvienas mājas iedzīvotāji var samazināt izdevumus par sadzīves atkritumu izvešanu un saudzēt dabas sniegtos resursus, nododot sašķirotos atkritumus otrreizējai pārstrādei!

Izsakām pateicību dzīvojamās mājas Meiju ielā 2, Rīgā, iedzīvotājiem par dalību projektā, kā arī ceram, ka mājas iedzīvotāji turpinās iesākto un arvien vairāk palielinās šķiroto atkritumu daudzumu!

Ja vēlaties, lai arī pie Jūsu mājas tiktu uztsādīti atkritumu šķirošanas konteineri, aicinām dzīvokļa īpašnieku iesniegt iesniegumu jebkurā no “Rīgas namu pārvaldnieks” 11 klientu apkalpošanas centriem. Atbildīgie speciālisti sadarbībā ar mājas atkritumu apsaimniekotāju izvērtēs iespēju uzstādīt konteineru/-us. Jānorāda, ka atkritumu šķirošana jāveic vairākumam mājas iedzīvotāju, lai tiktu sasniegti ievērojami rezultāti. Savukārt gadījumā, ja atkritumu šķirošanas konteineros tiek konstatēti piemaisījumi jeb nešķiroti sadzīves atkritumi, tad šķiroto atkritumu konteineru saturs tiek izvests kā sadzīves atkritumi – par noteiku maksu, kas tiek aprēķināta visiem mājas iedzīvotājiem.

Vairāk par projektu (ar VIDEO) lasiet ŠEIT.

Ieskats no šķirošanas projekta noslēguma pasākuma FOTOGALERIJĀ.