Informācijas tālrunis: 8900

Šodien pieslēgs apkurei pirmās 6 mājas

2018-10-01

Sākoties rudenim un pazeminoties gaisa temperatūrai, SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” (RNP) ir veicis visus priekšdarbus, lai bez kavēšanās varētu veikt visu uzņēmuma pārraudzībā esošo daudzdzīvokļu ēku pieslēgšanu apkurei. Šodien apkure tiks pieslēgta pirmajām 6 RNP apsaimniekotajām daudzdzīvokļu ēkām, kuras iesniegušas kopības lēmumu par apkures pieslēgšanu vai to izdarījusi mājas pilnvarotā persona. Šobrīd apkuri iespējams pieslēgt tām dzīvojamām mājām, kuru kopīpašnieki ir norēķinājušies par dzīvojamā mājā saņemtajiem siltumenerģijas pakalpojumiem aizvadītajā apkures sezonā.

Ierasti āra temperatūra stabili zemu rādījumu ieņem oktobra vidū, kad RNP apsaimniekošanā esošajās dzīvojamās mājās uzsākta apkure, līdz ar to, RNP oktobra pirmajā nedēļā turpinās pieslēgt apkuri, pamatojoties uz kopības vai pilnvarotā lēmumu. Informējam, ka dzīvojamo māju dzīvokļu īpašnieku kopības vai kopīpašnieku pilnvarotais pārstāvis var pieņemt lēmumu par apkures pieslēgšanu mājai kopīpašnieku noteiktā datumā, negaidot plaša mēroga apkures uzsākšanu Rīgas daudzdzīvokļu ēkās. Kopības lēmumu iespējams iesniegt jebkurā RNP klientu apkalpošanas centrā, kā arī iesūtīt pa pastu. Kopības lēmuma pieņemšanas kārtības apraksts, kā arī dokumentu paraugi pieejami sadaļā “Kopības lēmumu pieņemšana”.

Lielākā daļa daudzdzīvokļu dzīvojamo māju siltumapgādes sistēmu darbojas, pamatojoties uz automatizēto siltummezglu iestatījumiem, kas nozīmē, ka katrai mājai apkures sistēma regulēsies automātiski, atbilstoši āra gaisa temperatūrai. Uzsākot apkures sezonu, gan ir jārēķinās ar to, ka ēkai ir nepieciešams laiks, lai uzsiltu.

Ja tomēr ir aizdomas, ka automatizētā sistēma nestrādā atbilstoši, lūgums zvanīt un pieteikt šo problēmu PS “Siltumserviss Rīga” pa tālruni 80000610 vai uz RNP informatīvo tālruni 8900.