Informācijas tālrunis: 8900

Stipendiju konkursa “Pierādi sevi vasarā” studenti uzsāk praksi

2017-07-03

Jau otro gadu “Rīgas namu pārvaldnieks” sadarbībā ar Rīgas Tehniskās universitātes Attīstības fondu rīko stipendiju konkursu “Pierādi sevi vasarā” Latvijas augstskolu studentiem.

Šogad divu kārtu atlasē tika pieņemti praksē 9 praktikanti namu pārziņa, būvinženiera, ekonomista un lietveža amatos. Prakse norisināsies š.g. jūlija un augusta mēnešos.

SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” regulāri pieņem praksē (arī apmaksātā) studentus ārpus minētā stipendiju konkursa.

Lai pieteiktos praksei, sūtiet CV, motivācijas vēstuli, prakses uzdevumu un sekmju izrakstu uz e-pasta adresi personals@rnparvaldnieks.lv .