Kļūsti par mūsu klientu
Pašapkalpošanās portāls E-pārvaldnieks
Informācijas tālrunis: 8900

Uzsākta energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošana daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā Stirnu ielā 7, Rīgā

2022.gada 07.novembrī dzīvokļu īpašnieku biedrība “Nams Stirnu 7” parakstīja līgumu ar AS “Attīstības finanšu institūciju ALTUM” par Eiropas Savienības līdzfinansējuma piešķiršanu EUR 217 841.32 no Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) un finansējuma piešķiršanu EUR 217 841.33 no AS “Attīstības finanšu institūciju ALTUM”  daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Stirnu ielā 7, Rīgā energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošanai.

Ēka Stirnu ielā 7 ir nodota ekspluatācijā 1959 gadā. 2-stāvu dzīvojamā mājā (silikātķieģeļa ēka) ir 18 dzīvokļu īpašumi. Kopējā (aprēķina) platība 1152.00 m2, kopējā dzīvokļu platība 853.40 m2.

Projekta summa ir EUR 435 682.65 t.sk. PVN, kas ietver būvdarbus, būvuzraudzību, autoruzraudzību un projekta vadību.

Projekta ietvaros tiks veikti šādi galvenie darbi:

 • Fasādes siltināšana un jaunas apdares izveide
 • Bēniņu un pagraba siltināšana
 • Jumta atjaunošana
 • Logu nomaiņa, koplietošanas durvju nomaiņa

Darbus plānots veikt 2023. gada būvniecības sezonā. 2023. gada 25.janvārī parakstīts būvlaukuma pieņemšanas-nodošanas akts. Saskaņā ar 2022. gada 11.novembrī noslēgto būvdarbu līgumu ar SIA “KUUM”, būvdarbu īstenošanas termiņš līdz 31.08.2023., kopējās būvdarbu izmaksas – EUR 405 342.26, t.sk. PVN.

 • Projekta pasūtītājs: Dzīvokļu īpašnieku biedrība “Nams Stirnu 7”
 • Projektētājs: SIA “AMB Design”
 • Būvuzņēmējs: SIA “KUUM”
 • Būvuzraugs: SIA “Būvalts”
 • Projekta vadītājs: SIA “Rīgas namu pārvaldnieks”

Veiktie energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi nodrošinās:

 • Siltumenerģijas ietaupījumu 78,01 kWh/m2 gadā
 • Siltumnīcefekta gāzu samazinājumu 18,7387 CO2 ekv.T./gadā

Projektu līdzfinansē REACT-EU finansējums pandēmijas krīzes seku mazināšanai