Informācijas tālrunis: 8900

Teju 900 klientiem tiks sakārtoti mājokļi, veicot kompleksu mājas atjaunošanu

2017-03-09

SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” (RNP) saņemti jau 25 dzīvojamo māju kopību lēmumi par ēku atjaunošanu, piesaistot Eiropas Savienības līdzfinansējumu. Kopumā šajās mājās dzīvo teju 900 ģimenes, kuras mājokļa atjaunošanu uzticējušas RNP. Plānots, ka jaunās valsts atbalsta programmas ietvaros pirmās mājas renovācijas darbi tiks uzsākti jau šī gada būvniecības sezonā.

Valdes priekšsēdētājs Ivo Lecis: “RNP galvenais mērķis darbā ar klientiem ir veicināt klientu interesi par savas mājas atjaunošanu, kā arī šo interesi palīdzēt realizēt, sasaucot kopsapulci un pieņemot lēmumu, kas ir pamats ēkas atjaunošanas procesa uzsākšanai. Jaunā valsts atbalsta programma, iespējams, ir pēdējais brīdis, kad dzīvokļu īpašnieki var izmantot unikālu izdevību atjaunot savu māju, saņemot Eiropas Savienības fondu līdzfinansējumu (dāvinājumu) līdz 50% apmēram. Tāpēc RNP turpina aktīvi strādāt ar mūsu klientiem, lai arvien vairāk dzīvojamo māju iedzīvotāji šo izdevību nepalaistu garām.”

Līdz ar vairāku pozitīvo piemēru īstenošanos Rīgā iepriekšējā periodā un jaunās valsts atbalsta programmas nosacījumu apstiprināšanu, sarosījusies arī liela daļa daudzdzīvokļu dzīvojamo māju dzīvokļu īpašnieku – lēmumu spējusi pieņemt arī dzīvojamā māja, kurā ir pat 140 dzīvokļi.

Saskaņā ar pieņemtajiem lēmumiem notiek aktīvs projektēšanas uzņēmumu darbs, gan lai veiktu precizējumus iepriekš sagatavotajā tehniskajā dokumentācijā, gan arī sagatavotu tehnisko dokumentāciju no jauna – fasādes vienkāršotās renovācijas apliecinājuma kartes, ūdensapgādes un kanalizācijas iekšējo tīklu apliecinājuma kartes inženierbūvēm, apkures sistēmu iekšējo tīklu apliecinājuma kartes inženierbūvēm.

Attgādinām, ka regulāri tiek organizētas gan informatīvās dienas, gan tiek sniegtas individuālas konsultācijas klientiem par dzīvojamo māju atjaunošanas iespējām, valsts atbalsta programmas nosacījumiem, īstenotajiem projektiem un sasniegtajiem rezultātiem. Informatīvajos pasākumos klientiem tiek sniegta arī informācija par citiem aktuāliem pārvaldīšanas jautājumiem.

Lai noskaidrotu par savas mājas atjaunošanas iespējām ar Eiropas Savienības līdzfinansējumu līdz pat 50% apmērā, aicinām pieteikties uz individuālu konsultāciju, sūtot e-pastu uz siltinasana@rnparvaldnieks.lv