Informācijas tālrunis: 8900

Tiek uzsākta teritoriju attīrīšana no sniega ar traktortehniku

2017-01-05

Ņemot vērā palielināto sniega nokrišņu apjomu, šī gada 5. janvārī papildu sētnieku veiktajam darbam tiek uzsākti iekšpagalmu un piebraucamo ceļu attīrīšanas darbi ar traktortehniku. Darbi tiks veikti gan ar “Rīgas namu pārvaldnieks” tehniku, gan izmantojot ārpakalpojumu. Kopumā sniega attīrīšanas darbu izpildei tiks piesaistītas vairāk kā 30 traktortehnikas vienības.

Sniega attīrīšanu no dzīvojamo māju teritorijām, tai skaitā ietvēm, jau veic dzīvojamo māju sētnieki vai atsevišķas uzkopšanas vienības. Savukārt traktortehnika tiks nodrošināta 1 līdz 7 darba dienu laikā tām dzīvojamām mājām, kuru teritorijā ir iekškvartāla ceļš un/vai piebraucamais ceļš. Darbu izpildes termiņu var ietekmēt dažādi ārējie faktori, tai skaitā – vai tiks nodrošināta piekļuve pagalmu tīrīšanai, kā arī jāņem vērā faktiskie laikapstākļi.

Aicinām ikvienu dzīvokļa īpašnieku un iedzīvotāju nodrošināt savu automašīnu novietošanu pagalmos tā, lai tas netraucētu traktortehnikai piekļūt un attīrīt pagalmu ceļus! Gadījumā, ja automašīnas tiks novietotas tā, ka piekļuve teritorijas attīrīšanai būs norobežota, teritorijas attīrīšanu veikt nebūs iespējams, un noteiktās teritorijas tīrīšana tiks iekļauta nākamajā attīrīšanas reizē.

Teritorijas attīrīšanas (ar traktortehniku) pakalpojums ir iekļauts dzīvojamo māju pārvaldīšanas un apsaimniekošanas tāmēs 2017. gadam, taču sniedzamā pakalpojuma apjoms ir ierobežots.

Pateicamies ikvienam klientam par sapratni, kā arī aicinām pret sētnieku darbu pastiprinātas snigšanas laikā izturēties saprotoši!