Kļūsti par mūsu klientu
Pašapkalpošanās portāls E-pārvaldnieks
Informācijas tālrunis: 8900

Tiek uzsākti ēkas ieejas portāla atjaunošanas un restaurācijas darbi Zvejnieku ielā 9

2022-08-08

Dzīvojamās mājas Zvejnieku ielā 9, Rīgā, dzīvokļu īpašnieki 2022. gada 8. februārī pieņēma kopības lēmumu par ēkas Zvejnieku ielā 9, Rīgā, dalību konkursā „Rīgas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums kultūrvēsturiskā būvmantojuma saglabāšanai 2022. gadā” un pilnvaroja SIA „Rīgas namu pārvaldnieks” dzīvokļu īpašnieku vārdā sagatavot un iesniegt dokumentus, atbilstoši konkursa nolikumam.

 

Gruntsgabals Zvejnieku ielā 9 atrodas UNESCO Pasaules kultūras un dabas mantojuma vietas “Rīgas vēsturiskais centrs” (aizsardzības Nr.852) aizsardzības zonā un Valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa “Ķīpsalas vēsturiskā apbūve” (valsts aizsardzības Nr.8327) teritorijā.

Ēkas būvprojekta autors – arhitekts Eižens Laube (1880-1967).

Ēkas būvniecības laiks – 1910./1912. g.

 

Ķīpsalas vēsturiskās apbūves teritorijas robeža atrodas Zvejnieku ielas nepāra numuru pusē, kur arī atrodas ēka Zvejnieku ielā 9. Koka ēka un tās būvdetaļas, ieskaitot centrālās ieejas portālu, ir saglabājušās no ēkas celšanas laika 1910./1912. g. Ieejas durvīm ir nelieli zudumi – viens oriģinālais pildiņš rokturi, sasists virsloga stikliņš un iekšējais aizvērēja mehānisms. Gaismas, vēja un nokrišņu iespaidā ir ievērojami bojāta un dēdējusi koka virsma. Durvis un ieejas portāls ap tām ir sākotnējā būvperioda oriģināla būves daļa – 110 gadu veca. Ēka ir ļoti nozīmīga kā Rīgas koka apbūves nepārveidota stila celtne. Ēkas koka fasādi, tajā skaitā ieejas portālu, ir iespējams saglabāt ar restaurēšanas/konservēšanas metodi. Portāla saglabāšanai ir sagatavota restaurācijas programma.

 

Restaurācijas programma paredz strādāt ar restaurācijas/konservācijas metodi pielietojot tikai tradicionālus, dabīgas izcelsmes materiālus. Darbu sarakstā plānots – izgatavot ieliktņus zudušo daļu vietā, izgatavot jaunu slieksni, apkopt metāla daļas, piesūcināt koka virsmas, krāsot, drīvēt lielās plaisas, aizstāt plīsušos stiklus. Pēc durvju krāsojuma izpētes, pieņemt lēmumu par krāsojuma toni.

 

Dzīvojamās mājas Zvejnieku ielā 9 ēkas ieejas portāla atjaunošanas un restaurācijas darbu gaitā darbu veicējs SIA „DOTS” ir paredzējis saglabāt ēkas būvprojekta autora arhitekta Eižena Laubes ēkas ieejas portāla oriģinālās substances pilnā apjomā.

 

Projekta ietvaros veiktie darbi: ēkas ieejas portāla atjaunošana un restaurācija.

  • Ēkas ieejas portāla arhitektoniski mākslinieciskā autentiskuma novērtējuma izstrādātāji: Arhitekte-restauratore-vecmeistare Ināra Heinrihsone un restaurators Edgars Melnis.
  • Būvuzņēmējs: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „DOTS”.
  • Projekta vadītājs: SIA „Rīgas namu pārvaldnieks”.

 

Projekta kopējās  izmaksas, ko veido būvniecības izmaksas, – 8 999,53 EUR, no kā Rīgas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums sastāda 3 928,24 EUR.