Kļūsti par mūsu klientu
Pašapkalpošanās portāls E-pārvaldnieks
Informācijas tālrunis: 8900

Tiešo maksājumu aptaujas rezultāti

2015-03-19

2015. gada janvārī „Rīgas namu pārvaldnieks” vairāk nekā 150 tūkstošiem klientu izsūtīja aptaujas anketas par tiešajiem maksājumiem. Apstrādājot saņemtās anketas, secināms, ka visas dzīvokļu īpašnieku kopības ir lēmušas „PRET” tiešo maksājumu kārtības ieviešanu, izvēloties iepriekšējo norēķinu kārtību.

Katras mājas dzīvokļu īpašnieku kopības lēmums ir individuāls un sastāv tikai no noteiktās mājas dzīvokļu īpašnieku iesniegtajām aptaujas anketām. Vairākums uzņēmuma klientu aptaujas anketās norādījuši, ka balso „PRET” tiešajiem maksājumiem. Lai mājas dzīvokļu īpašnieku kopības lēmums būtu uzskatāms kā balsojums „PAR” tiešo maksājumu ieviešanu, bija nepieciešams vairākuma balsojums, kas pārstāv vairāk kā pusi mājas dzīvokļu īpašumu (50% + 1).

Atgādinām, ka 2015. gada janvārī „Rīgas namu pārvaldnieks” veica klientu aptauju par tiešajiem maksājumiem, ievietojot aptaujas anketas to klientu pastkastītēs, kuri līdz 2014. gada novembra beigām nebija iesnieguši dzīvokļu īpašnieku kopības lēmumu par turpmāko norēķinu kārtību.

Saistītie raksti: