Informācijas tālrunis: 8900

Ūdens patēriņa skaitītāji un to verifikācija

2019-08-13

Teju ikviens SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” (RNP) klients, kuram dzīvoklī uzstādīts viens vai vairāki ūdens patēriņa skaitītāji, zina, ka šo skaitītāju rādījumi jāiesniedz katra mēneša 25.-27. datumā (elektroniski – līdz 28. datumam). Taču to, ka šie skaitītāji ir jānomaina laicīgi – ne visi atminās vai arī atceras īsi pirms ūdens patēriņa skaitītāju rādījumu iesniegšanas. Lai izvairītos no ūdens patēriņa starpības aprēķina ikmēneša rēķinos, aicinām pārbaudīt Jūsu ūdens patēriņa skaitītāju verifikācijas termiņu un laicīgi tos nomainīt!

Kur var uzzināt, kad beigsies ūdens patēriņa skaitītāju verifikācijas termiņš?

Reģistrēts vortāla www.e-parvaldnieks.lv lietotājs skaitītāju verifikācijas termiņu var uzzināt sava profila sadaļā “Skaitītāju rādījumi”. Toties tie RNP klienti, kuri ir izvēlējušies saņemt drukāto rēķinu ar ūdens patēriņa rādījumu iesniegšanas veidlapu, skaitītāju verifikācijas termiņš norādīts zem ikmēneša skaitītāju rādījumu ailes. Verifikācijas termiņš tiek norādīts arī ūdens skaitītāju verifikācijas vai nomaiņas aktos – viens eksemplārs iesniedzams mājas pārvaldniekam (RNP) un viens paliek dzīvokļa īpašniekam.

No 2. septembra, kad ūdens patēriņa rādījumu lapiņas pakāpeniski tiks aizvietotas ar citiem paziņošanas veidiem, drukātajos rēķinos būs norādīts ūdens patēriņa skaitītāju numuri un to verifikācijas termiņš.

Ko darīt, ja skaitītāja verifikācijas tuvojas beigām?

Ūdens patēriņa skaitītāju nomaiņu var veikt jebkurš uzņēmums, kurš ir sertificēts piedāvāt šādu pakalpojumu. Arī RNP saviem klientiem piedāvā skaitītāju nomaiņu – lai pieteiktu pakalpojumu, jāzvana darba dienās no plkst. 8:00 līdz 20:00 uz RNP informatīvo tālruņa nr. 8900. Pēc pieteikuma saņemšanas, atbildīgais speciālists sazināsies ar klientu, lai vienotos par datumu un laiku, kad skaitītājus nomainīt. Ūdens patēriņa skaitītāju nomaiņa ir maksas pakalpojums – tā izcenojums ir pieejams RNP mājas lapas sadaļā “Pakalpojumi – Esošajiem klientiem – Santehniķa pakalpojumi”.

SVARĪGI – skaitītāju nomaiņas aktus un sertifikātus jāiesniedz pārvaldniekam! Aktus var iesniegt jebkurā RNP klientu apkalpošanas centrā. Klienta apkalpošanas centru adreses un darba laiki norādīti ŠEIT.

Kas notiks, ja skaitītāju rādījumi vienu vai divus mēnešus pēc kārtas netiks iesniegti?

Aprēķins par ūdens patēriņu dzīvoklī tiks veikts, ņemot vērā iepriekšējo mēnešu vidējo patēriņu. Jāņem vērā, ka rādījumus iespējams iesniegt tikai tādā gadījumā, ja ūdens patēriņa skaitītāji ir verificēti (nav beidzies verifikācijas termiņš). Atgādinām, ka ūdens patēriņa aprēķins tiek veikts Ministru kabineta noteikumu Nr. 1013 noteiktajā kārtībā, kā tas noteikts noteikumu 19. punktā.

Kas notiks, ja skaitītāju rādījumi netiks iesniegti vismaz trīs mēnešus pēc kārtas?

Atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr. 1013, visas mājas ūdens starpība tiks sadalīta atbilstoši atsevišķo īpašumu skaitam tikai starp tiem dzīvokļu īpašumiem, kuros nav uzstādīti vai nav verificēti ūdens patēriņa skaitītāji trīs mēnešu laikā pēc verifikācijas termiņa beigām, kā arī tiem, kuri vairāk kā trīs mēnešus nav savlaicīgi iesnieguši ūdens patēriņa skaitītāju rādījumus. Tas nozīmē, ja mājā tikai par viena dzīvokļa īpašumu nebūs iesniegti rādījumi vismaz 3 mēnešus, kā arī visos mājas dzīvokļu īpašumos uzstādīti verificēti ūdens skaitītāji, tad šim dzīvokļa īpašniekam tiks aprēķināta visas mājas mēneša ūdens patēriņa starpība.

Lai izvairītos no ūdens patēriņa starpības aprēķina pārvaldīšanas un saņemto pakalpojumu rēķinos, aicinām dzīvokļu īpašniekus katru mēnesi savlaicīgi iesniegt ūdens patēriņa rādījumus – katra mēneša 25.-27. datumā (elektroniski – līdz 28. datumam).