Kļūsti par mūsu klientu
Pašapkalpošanās portāls E-pārvaldnieks
Informācijas tālrunis: 8900

Ūdens skaitītāju rādījumus RNP varēs nosūtīt elektroniski bez maksas

2012-03-22

SIA „Rīgas namu pārvaldnieks” (RNP) nodrošinās ūdens skaitītāju rādījumu pieņemšanu elektroniskā veidā bez maksas. Tā kā martā interneta portāla www.raditaji.lv īpašnieki bez abpusējas vienošanās ar RNP ieviesa papildu abonēšanas maksu par ūdens skaitītāju rādījumu nodošanu, no 28. marta šis pakalpojums būs pieejams bez maksas, izmantojot vortālu: www.e-parvaldnieks.lv. Nokļūt šajā vortālā būs iespējams arī no uzņēmuma interneta vietnes: www.rnparvaldnieks.lv.

Ūdens skaitītāju rādījumu nodošana martā būs iespējama nereģistrējoties, taču pēc tam būs nepieciešams reģistrēties, jo tikai reģistrētie klienti varēs izmantot pilnu vortāla: www.e-parvaldnieks.lv pakalpojumu klāstu.

RNP valdes priekšsēdētājs Ervins Straupe norāda: „Ātra un efektīva klientu apkalpošana, informācijas pieejamība un caurskatāmība, maksimāli plaša klientu iesaistīšana lēmumu pieņemšanā par ēkas uzturēšanu, ir viens no uzņēmuma prioritāriem mērķiem. Tuvāko mēnešu laikā klienti varēs ar iesniegumu vērsties pie mums elektroniski un maksimāli īsā laikā elektroniski arī saņemt izsmeļošu atbildi. Ieviesīsim iespēju klientiem elektroniski piekļūt kopsapulču protokoliem, remontdarbu tāmēm un citai ar dzīvojamās mājas pārvaldīšanu saistītai informācijai. Ilgtermiņā plānojam arī ieviest iespēju elektroniski veikt dzīvokļu īpašnieku aptaujas par jautājumiem, kuri saistīti ar iespējamiem remontdarbiem, tostarp, dzīvokļu īpašnieku aptaujas saistībā ar nākamā gada tāmēm.”

Izmantojot vortālu www.e-parvaldnieks.lv, būs iespējams saņemt elektroniski arī rēķinus.

Ņemot vērā, ka liela uzņēmuma klientu daļa nelieto elektroniskos saziņas līdzekļus, aprīlī visiem klientiem kopā ar rēķinu tiks nosūtīta informācija par aizvadītā gada apsaimniekošanas tāmes izpildi

Informāciju sagatavoja: Krists Leiškalns, tālr.: 29496686; e-pasts: krists.leiskalns@rnparvaldnieks.lv un Dzintra Āboliņa, RD Sabiedrisko attiecību nodaļa, tālr.: 26554446; e-pasts: dzintra.abolina@riga.lv