Kļūsti par mūsu klientu
Pašapkalpošanās portāls E-pārvaldnieks
Informācijas tālrunis: 8900

Uzsākta energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošana Upes ielā 3, Rīgā

2022.gada 08.decembrī dzīvokļu īpašnieku biedrība “Upes 3” parakstīja līgumu ar AS “Attīstības finanšu institūciju ALTUM” par Eiropas Savienības līdzfinansējuma piešķiršanu EUR 294 485,56 no Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) un finansējuma piešķiršanu EUR 288 962,15 no AS “SEB banka”  daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Upes ielā 3, Rīgā energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošanai.

Ēka Upes ielā 3, Rīgā ir nodota ekspluatācijā 1963. gadā. 4-stāvu dzīvojamā mājā (Hruščova laika mūra māja) ir 32 dzīvokļu īpašumi. Kopējā (aprēķina) platība 1333,40 m2, kopējā dzīvokļu platība 1233,90 m2.

Projekta summa ir EUR 588 971,13 t.sk. PVN, kas ietver tehniskās dokumentācijas izstrādi, būvdarbus, būvuzraudzību, autoruzraudzību un projekta vadību.

Projekta ietvaros veikti šādi galvenie darbi:

 • Fasādes siltināšana un jaunas apdares izveide
 • Pamatu pastiprināšana
 • Bēniņu stāva siltināšana
 • Ventilācijas kanālu tīrīšana
 • Logu nomaiņa, ventilācijas sistēmu uzstādīšana, koplietošanas durvju nomaiņa
 • Apkures sistēmas atjaunošana
 • Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu atjaunošana
 • Zibens aizsardzības ierīkošana

Darbi veikti 2023. gada būvniecības sezonā. 2023. gada 25.janvārī parakstīts būvlaukuma pieņemšanas-nodošanas akts. Būvdarbi noslēdzās 2023.gada oktobrī, 05. oktobrī  ēka nodota ekspluatācijā. Kopējās būvdarbu izmaksas – EUR 542 407,55, t.sk. PVN.

 • Projekta pasūtītājs: Dzīvokļu īpašnieku biedrība “Upes 3”
 • Projektētājs: SIA “SILTIE NAMI”
 • Būvuzņēmējs: SIA “Labā māja Latvija”
 • Būvuzraugs: SIA “ZK Pils”
 • Projekta vadītājs: SIA “Rīgas namu pārvaldnieks”

Veiktie energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi nodrošinās:

 • Siltumenerģijas ietaupījumu 105,50 kWh/m2 gadā
 • Siltumnīcefekta gāzu samazinājumu 37,14 CO2 ekv.T./gadā

Projektu līdzfinansē REACT-EU finansējums pandēmijas krīzes seku mazināšanai