Kļūsti par mūsu klientu
Pašapkalpošanās portāls E-pārvaldnieks
Informācijas tālrunis: 8900

Uz dienesta pārbaudes laiku no amata atstādināts viens RNP Juridiskās pārvaldes darbinieks, divi saslimuši

2021-01-14

Atbilstoši SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” (RNP) valdes lēmumam uz dienesta pārbaudes laiku, kas tiek veikta saistībā ar plašsaziņas līdzekļos atspoguļoto situāciju par parādu piedziņas praksi RNP, no darba pienākumu pildīšanas vakar atstādināts viens Juridiskās pārvaldes darbinieks, bet divi par parādu piedziņas procesu atbildīgie darbinieki pēkšņi saslimuši un atrodas darba nespējā.

Neraugoties uz to, ka aizvadītā gada nogalē RNP sāka darbu pie jaunas debitoru politikas izstrādes, ar kuras palīdzību tiks sistematizēts darbs ar parādniekiem, saistībā ar plašsaziņas līdzekļos izskanējušo informāciju par iespējamu zvērināta tiesu izpildītāja (ZTI) Rolanda Veinberga negodprātīgu rīcību parādu piedziņas procesā un sākto kriminālprocesu, RNP uzsāka dienesta pārbaudi, lai pārbaudītu līdzšinējās uzņēmuma parādu piedziņas prakses atbilstību labas pārvaldības principiem.

RNP valdes priekšsēdētājs Ronalds Neimanis: “Mūsu uzdevums ir skrupulozi izvērtēt katra iesaistītā RNP darbinieka paveikto parāda piedziņas sistēmas pilnveidošanā, kā arī individuālu atbildību par izveidojušos situāciju ar uzņēmuma klienti, kura neliela apjoma parādu piedziņas procesā ir zaudējusi īpašumu. Sākoties pārbaudēm, darba nespēja nereti tiek izmantota, lai novilcinātu laiku. Neraugoties uz atsevišķu darbinieku nesolidāru rīcību dienesta pārbaudes laikā, esmu pārliecināts, ka tiks precīzi noteikta katra darbinieka atbildība.”

Dienesta pārbaudes laikā tiek vērtēts RNP darbinieku rīcība parādu piedziņas procesā, nododot parādu piedziņas lietas ZTI, tās atbilstība uzņēmuma un tā klientu interesēm.

Šonedēļ RNP nosūtīja ZTI Rolandam Veinbergam pieprasījumu sniegt apkopojumu par izpildei nodotajām piedziņas lietām ar mērķi pieprasīt lietas atpakaļ piedzinējam. Lietas, kas ir nodotas šogad, jau ir pieprasītas atgriezt.

Aizvadītā gada nogalē sāktais darbs pie jaunas debitoru politikas izstrādes, ar kuras palīdzību tiks sistematizēts darbs ar parādniekiem, plānots pabeigt nākamo divu mēnešu laikā.