Informācijas tālrunis: 8900

Uzsāktas bezmaksas apmācības par māju pārvaldīšanu

2015-07-28

Sadarbībā ar Rīgas domi SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” sniedz bezmaksas apmācības Rīgas pilsētas iedzīvotājiem par māju pārvaldīšanu un apsaimniekošanu. Šī gada 27.jūlijā veiksmīgi aizvadīta pirmā nodarbība valsts valodas grupai. Semināru mērķis ir veicināt dzīvokļu īpašnieku iesaistīšanos lēmumu pieņemšanā par sava īpašuma apsaimniekošanu, uzturēšanu un uzlabošanu.

Kā norāda SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” valdes priekšsēdētājs Ivo Lecis: “Mājas pilnvarotais pārstāvis pilda svarīgu lomu komunikācijā starp iedzīvotājiem un uzņēmumu, līdzdarbojoties ilgtspējīgu mājas pārvaldīšanas procesu nodrošināšanā. Mēs ceram, ka šo apmācību gaitā tiks izveidotas produktīvas ilgtermiņa sadarbības attiecības, kas uzlabos dzīvojamo māju iedzīvotāju zināšanas par mājas apsaimniekošanu, kā arī veicinās interesi par īpašuma sakārtošanu.”

Uz nodarbībām pieteikušies vairāk kā 200 cilvēki un pirmās valsts valodas un bilingvālās grupas jau ir nokomplektētas. Ņemot vērā iedzīvotāju lielo interesi par apmācībām, grupās tiks uzņemti līdz 20 cilvēkiem, plānoto 15 vietā. Viena apmācību cikla ilgums ir aptuveni viens mēnesis, kur 9 nodarbību laikā vairāki speciālisti stāstīs par normatīvajiem regulējumiem, pienākumiem, pilnvarām, mājas pilnvarotā pārstāvja lietvedības pienākumiem utt.

Apmācībās var piedalīties visi Rīgas iedzīvotāji, tomēr priekšroka ir dota māju pilnvarotajiem pārstāvjiem, kuri ir dzīvokļu īpašnieku kopības ievēlētie jeb pilnvarotie pārstāvji.

Pieteikumus var sūtīt uz e-pasta adresi rnparvaldnieks@rnparvaldnieks.lv ar norādi “Pieteikums māju vecāko apmācībām.”, minot vārdu, uzvārdu, kontakttālruņa numuru, e-pasta adresi un vēlamo mācību valodu.

Ieskats SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” apmācību atklāšanā šeit