Kļūsti par mūsu klientu
Pašapkalpošanās portāls E-pārvaldnieks
Informācijas tālrunis: 8900

Uzsākti ēkas renovācijas darbi A.Dombrovska ielā 49

2015-07-09

Dzīvojamajā mājā A.Dombrovska ielā 49, Rīgā, noris siltumnotrurības uzlabošanas darbi Eiropas Savienības fonda projekta ietvaros. Siltumnoturības uzlabošanas pasākumu projektu dzīvojamajai mājai A.Dombrovska ielā 49, Rīgā, līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds, sadarbībā ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru.

PROJEKTA MĒŖĶIS: panākt siltumenerģijas patēriņa samazinājumu, turpmāku energoresursu efektīvu izmantošanu, nodrošināt ēkas ekspluatācijas ilgtspēju un paaugstināt dzīvojamās vides kvalitāti.

Dzīvojamā māja A.Dombrovska ielā 49, Rīgā ir 9 stāvu 602. sērijas 36 dzīvokļu māja, kas celta 1981. gadā.

Dzīvojamajā mājā atjaunošanas darbu ietvaros tiek veikta:

1.) pagraba pārseguma siltināšana;
2.) cokola siltināšana;
3.) ēkas ārsienu siltināšana;
4.) ieejas durvju renovācija;
5.) vējtvera iekšējo durvju nomaiņa;
6.) dzīvokļu veco koka logu un kāpņu telpas logu nomaiņa pret jauniem;
7.) bēniņu siltināšana;
8.) jumta renovācija;
9.) apkures sistēmas renovācija u.c. darbi.

Mājas atjaunošanas darbu veikšanas rezultātā plānots sasniegt 42% siltumenerģijas ietaupījumu no aprēķinātā kopējā siltumenerģijas patēriņa pirms projekta īstenošanas.

Dzīvojamās mājas renovācija tiks pabeigta 2015. gada vasaras nogalē. Būvdarbus veic SIA “RBSSKALS Būvsabiedrība”, būvuzraudzības darbus nodrošina SIA „RS Property”, projekta autoruzraudzību veic AS „Komunālprojekts”.

Remontdarbu izpildes vizualizācija:

Šobrīd mājas atjaunošanas darbi tiek veikti arī SIA „Rīgas namu pārvaldnieks” pārvaldīšanā esošajā dzīvojamā mājā Ļermontova ielā 8, Rīgā.

Pērn renovētas 3 “Rīgas namu pārvaldnieks” pārvaldīšanā esošās daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas – Bauskas ielā 51, Finiera ielā 15 un Brīvības gatvē 300, Rīgā. Pēc renovācijas dzīvojamo māju dzīvokļu īpašniekiem būtiski samazinās maksājumi par saņemto siltumenerģiju – līdz pat 55% salīdzinājumā ar maksājumiem, kas jāveic blakus esošo līdzīgu dzīvojamo māju dzīvokļu īpašniekiem.

Tas nebūt nav vienīgais ieguvums! Pēc dzīvojamās mājas renovācijas dzīvokļu īpašnieki saņem 90% atlaidi nekustamā īpašuma nodoklim par ēkām, palielinās dzīvokļa īpašuma vērtība, pagarinās ēkas kalpošanas laiks u.c.

Ņemot vērā finansējuma piesaistīšanas iespējas no Eiropas Reģionālās attīstības fonda, aicinām dzīvokļu īpašniekus iesaistīties lēmuma pieņemšanā par savas dzīvojamās mājas atjaunošanas un siltināšanas iespējām, lai nodrošinātu māju saglabāšanu, ilgtspēju un mājsaimniecību patērētās enerģijas samazināšanu. Jāuzsver, ka jautājums par daudzdzīvokļu dzīvojamo māju siltināšanu un atjaunošanu ir jārisina steidzami un neatliekami, jo māju konstruktīvais stāvoklis pasliktinās ar katru gadu – palielinās siltumenerģijas zudumi, kā arī samazinās nekustamā īpašuma vērtība.

Jaunajā ES fondu plānošanas periodā no 2014.gada līdz 2020.gadam apstiprināts ERAF un valsts budžeta finansējums 176 miljonu EUR apmērā. Pašreiz Ekonomikas ministrijas sagatavotais Ministru kabineta noteikumu projekts par valsts atbalsta nosacījumiem energoefektivitātes paaugstināšanai dzīvojamās ēkās ir apspriešanas stadijā un projektu iesniegumu pieņemšana vēl nenotiek.

Dzīvokļu īpašniekiem jau šobrīd jāsāk gatavoties un galvenais – savstarpēji jāvienojas lēmumā “PAR” par savas dzīvojamās mājas siltināšanu!

Lai saņemtu papildus informāciju par mājas siltināšanas procesu un iespējām, aicinām Jūs uzdot jautājumus, rakstot uz e-pasta adresi: siltinasana@rnparvaldnieks.lv.