Kļūsti par mūsu klientu
Pašapkalpošanās portāls E-pārvaldnieks
Informācijas tālrunis: 8900

Uzsākti Murjāņu ielas 68 dzīvojamās mājas atjaunošanas būvdarbi

2019-02-19

Esam sākuši darbu pie vēl vienas ēkas atjaunošanas AS “Attīstības finanšu institūcija Altum” (ALTUM) programmas ietvaros. No lēmuma pieņemšanas līdz realizācijai ir pagājis salīdzinoši daudz laika, jo pirmais lēmums par dzīvojamās mājas Murjāņu ielā 68 atjaunošanas projekta izstrādi tika pieņemts 2015. gada martā. Taču pagāji divi gadi līdz tika pieņemta gala lēmumu – 2017. gada septembrī dzīvojamās mājas biedrība aptaujas veidā pieņēma lēmumu piedalīties ALTUM programmā un jau tā gada decembrī iesniedza dokumentāciju. Pagājušā gada laikā tika veikti visi nepieciešamie darbi, saņemti atzinumi un pabeigta iepirkuma procedūra, ko organizēja biedrība ar SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” atbalstu. Tagad ir uzsākti pirmie dzīvojamās mājas atjaunošanas remontdarbi. Plānotās projekta izmaksas ir 691 959,70 EUR, no kurām 345 979,84 EUR ALTUM dāvinājuma grantu no attiecināmajām izmaksām.

Pēc mājas atjaunošanas tiek paredzēts, ka plānotais apkures ietaupījums būs 60,7%. Toties prognozējamais siltumenerģijas patēriņš samazināsies par 90,56 kwh/kvm gadā (iepriekš tika patērēts 192,91 kwh/kvm, pēc mājas atjaunošanas – 102,35 kwh/kvm gadā).